Termeni si conditii

 

Alpha Bank Romania S.A. (denumita, in continuare, “Alpha Bank Romania” sau “Banca”), prin intermediul paginii sale web https://www.alphabank.ro, ofera vizitatorului/utilizatorului de Internet posibilitatea de a fi informat in legatura cu Banca si Grupul de societati al acesteia precum si in privinta produselor si serviciilor sale. Va rugam sa cititi cu atentie urmatorii Termeni de Utilizare.

Utilizarea acestei pagini web presupune acceptarea in totalitate si fara rezerve a Termenilor de Utilizare care se aplica intregului continut al site-ului.

Daca vizitatorul/utilizatorul website-ului nu accepta oricare parte a acestor Termeni, respectivul vizitator/utilizator trebuie sa paraseasca website-ul si sa inceteze orice utilizare a acestuia. Prin vizitarea sau utilizarea site-ului https://www.alphabank.ro, vizitatorii/utilizatorii confirma ca au citit, au inteles si au acceptat in mod neconditionat Termenii de Utilizare si ca accepta sa fie obligati de acestea. Alpha Bank Romania are dreptul sa modifice in mod unilateral acesti termeni in orice moment, fara nicio notificare prealabila, comunicand orice modificare prin intermediul site-ului. Utilizarea site-ului dupa anuntarea modificarii se va considera o acceptare a respectivei modificari.

A. Drepturi de Autor/Drepturi de Proprietate Intelectuala si Industriala

Intregul continut al site-ului, inclusiv, dar fara a se limita la marcile comerciale, titlurile distinctive, textele, noutatile, fotografiile, imaginile, serviciile oferite se afla in proprietatea Alpha Bank Romania si este guvernat de prevederile aplicabile din legislatia romana si internationala, ce vizeaza in principal Drepturile de Proprietate Intelectuala si Industriala, cu exceptia drepturilor protejate ale tertilor.
In consecinta, nicio modificare, publicare, transmitere, transfer, reproducere, distributie, prezentare sau orice utilizare a continutului(integrala sau partiala  a site-ului) nu este permisa in niciun fel si prin niciun mijloc in scopuri comerciale sau de alt fel, fara acordul anterior scris al Alpha Bank Romania. In mod exceptional, este permisa copierea, tiparirea sau stocarea limitata sau izolata a unor parti din continutul de mai sus in scop exclusiv personal de catre vizitator, sub conditia ca aceasta utilizare sa fie insotita de o precizare clara si distinctiva a provenientei si fara sa fie utilizata in scopuri comerciale sau de alt fel.

B. Conduita utilizatorului

Site-ul https://www.alphabank.ro se va utiliza in scopuri legale si doar in asa fel incat sa nu limiteze sau sa impiedice utilizarea acestuia de catre terti. Vizitatorii/utilizatorii site-ului vor respecta reglementarile si dispozitiile legislatiei romane, europene si internationale care guverneaza telecomunicatiile si se vor abtine de la orice comportament ilegal si abuziv/necorespunzator care ar putea avea consecinte negative pentru alti vizitatori/utilizatori si provoca daune sau duce la defectarea site-ului sau extensiei catre Alpha Bank Romania. In cazul in care Banca este implicata in orice disputa sau trebuie sa plateasca orice fel de compensatie ca urmare a incalcarii de catre vizitator/utilizator a obligatiilor prevazute, respectivul vizitator/utilizator va despagubi in mod corespunzator Banca.

C. Legaturi cu website-urile partilor terte

Site-ul https://www.alphabank.ro permite vizitatorilor/utilizatorilor sa fie transferati prin conexiuni speciale (link-uri, hyperlink-uri, bannere) catre site-uri ale tertilor. Raspunderea pentru continutul acestor site-uri de legatura apartine exclusiv tertilor care le pun la dispozitie. Alpha Bank Romania nu garanteaza disponibilitatea acestor site-uri si nu este responsabila pentru calitatea si drepturile de proprietate asupra produselor sau serviciilor oferite publicului prin intermediul acestor site-uri. Site-ul Alpha Bank Romania ofera link-uri catre alte site-uri exclusiv in beneficiul vizitatorilor/utilizatorilor iar includerea oricarui link la aceste site-uri nu va constitui si nu va fi considerata un angajament sau o garantie sau inducere sau avizare de catre Banca a continutului sau a calitatii serviciilor furnizate pe aceste site-uri.

D. Limitarea Raspunderii

Alpha Bank Romania face tot posibilul sa asigure ca toate informatiile oferite pe https://www.alphabank.ro sunt complete, corecte, actualizate si clare, insa nu garanteaza ca aceste criterii sunt indeplinite in mod invariabil. De aceea, Alpha Bank Romania nu va fi responsabila in nicio situatie, inclusiv in cazul unei neglijente, pentru erori, omisiuni sau deficiente ca urmare a furnizarii acestor informatii, orice intarziere, discontinuitate in transmiterea de informatii sau orice prejudiciu cauzat vizitatorului/utilizatorului ca urmare a utilizarii acestor informatii. 
Continutul site-ului nu cuprinde sfaturi, indemnuri sau incitari de ordin financiar, legal sau de alt fel in vederea realizari unei investitii sau unei alte tranzactii iar Alpha Bank Romania nu este responsabila de modul de utilizare a site-ului web de catre vizitatori/utilizatori care actioneaza din proprie initiativa.

E. Securitatea website-ului

Accesul la site se face la initiativa vizitatorului/utilizatorului si nu la initiativa Alpha Bank Romania.
Vizitatorul/utilizatorul website-ului este unicul responsabil de obtinerea si pastrarea echipamentelor necesare (de ex. computerul personal) software-ului, echipamentelor de telecomunicatie si altor servicii necesare pentru accesarea site-ului. Utilizatorii sunt responsabili si de protejarea sistemului lor impotriva virusilor si altor software-uri daunatoare.

Alpha Bank Romania a luat toate masurile posibile pentru a se asigura de protejarea site-ului de virusi si de alte software-uri daunatoare si utilizeaza sisteme de securitate pentru a controla accesul la paginile sale web pentru prevenirea atacurilor si altor actiuni neautorizate, insa nu garanteaza absenta, in cadrul site-ului, a oricaror virusi defecte si alte componente daunatoare si, prin urmare, nu este responsabila pentru daunele provocate de echipamentele, software-ul si fisierele utilizatorilor mai sus mentionate, si nici pentru daunele suferite de utilizator din motivele de mai sus.

F. Date cu Caracter Personal

Având în vedere noile reglementări cu privire la protecția datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezintă baza legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal și a protecției acestor date pentru statele membre UE și care se vor aplica începând cu 25 mai 2018, dorim să reconfirmăm angajamentul nostru pentru a procesa datele dumneavoastră personale în mod transparent și cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiați conform legii. În acest scop, regăsiți în continuare elementele principale pe care considerăm că este util să le cunoașteți pe această temă, în calitatea dumneavoastră de „persoana vizată”.

1. Ce inseamna prelucrarea datelor

Conform Regulamentului UE 2016/679, prin „prelucrare de date” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

In calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Alpha Bank România va avea întotdeauna în vedere ca prelucrările de date să fie caracterizate de legalitate, echitate și transparență, datele solicitate fiind adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

2. Ce date cu caracter personal prelucram?

De la caz la caz, Banca prelucrează date cu caracter personal precum, dar fără a se limita la:

 • Date de identificare (precum nume și prenume, CNP, data nașterii);
 • Date de contact (adresa de domiciliu / resedința, adresa de e-mail, număr de telefon)
 • Date de geolocalizare/date de trafic (IP, cookie);
 • Date financiare și tranzactionale;
 • Date privind studiile și formarea profesională, locul de muncă;

Lista acestor date poate varia în funcție de caracteristicile serviciilor și produselor contractate de dumneavoastră sau în legătură cu care vă manifestați interesul, de acțiunile întreprinse pe site, de prevederile legale aplicabile activităților întreprinse de către Alpha Bank România precum și de politica de prudențialitate a Băncii.

3. În ce scopuri prelucrăm datele personale?

Datele sunt prelucrate în următoarele scopuri:

 • furnizarea de servicii financiar-bancare;
 • marketing (precum, dar fără a se limita la participare în campanii și acordare de premii, programe de loializare și oferte speciale lansate pentru clienți, inclusiv pentru promovarea oricăror produse și servicii ale Băncii și ale partenerilor săi, reclamă/publicitate, activități specifice de marketing precum studii de piață, profilări, segmentări);
 • gestionarea relaţiilor iniţiate de dumneavoastră prin intermediul site-ului;
 • îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, obligații de raportare către instituții/organisme de stat);
 • în scopuri statistice.

În anumite situații, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate automat, fără însă a exclude intervenția umană. De exemplu, pentru a ne asigura că vă propunem cele mai potrivite soluții pentru profilul dumneavoastră, putem recurge la segmentări și profilări de marketing care ne ajută în formularea de oferte dedicate (oferte pentru studenți, salariați, pensionari etc.).

4. Ce se întâmplă dacă nu doriți ca datele cu caracter personal să fie prelucrate de către Bancă?

Inițierea și derularea relației de afaceri și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de reglementările în vigoare pot fi efectuate doar în baza prelucrării datelor cu caracter personal. În cazul în care nu doriți să ne furnizați informațiile necesare sau vă opuneți prelucrării ulterioare a acestora, vom fi în imposibilitatea inițierii, respectiv continuării relației de afaceri.

Prelucrarea datelor în scop de marketing face posibilă informarea dumneavoastră în legătură cu noutățile și ofertele Alpha Bank România. Se poate solicita oricând întreruperea prelucrării în acest scop, fără ca relația de client să fie afectată.

5. Către cine pot fi  transmise datele cu caracter personal?

Categoriile potențialilor destinatari ai transferurilor de date pot fi:

 • mandatari/împuterniciți în scopul realizării intereselor legitime ale Băncii (firme de avocatură, societăți de recuperare creanțe etc);
 • entități din Grupul Alpha Bank(în îndeplinirea obligațiilor de raportare);
 • terți contractanți (de exemplu, pentru realizarea de acțiuni de marketing și publicitate);
 • instituții ale statului/autorități competente (pentru îndeplinirea obligațiilor legale).

6. Se pot transmite datele în afara țării?

Prelucrarea datelor cu caracter personal poate să implice transferarea lor în străinătate, în scopurile mai sus menționate. Datele pot fi transferate în state în/din afara Uniunii Europene, inclusiv Statele Unite ale Americii. În toate cazurile, orice transfer va fi efectuat cu instituirea garanțiilor necesare care să asigure protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

7. Care sunt drepturile dumneavoastră  privind protecția datelor personale?

Începând din data de 25 mai 2018, Regulamentul UE 2016/679 a revizuit și a extins sfera drepturilor personelor fizice cu privire la datele lor cu caracter personal. 

Regăsiți mai jos o detaliere a acestor drepturi, pentru o mai bună înțelegere a conținutului juridic al acestora:

 1. Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la datele și caracteristicele prelucrării acestora în relația dumneavoastră cu Alpha Bank România;
 2. Dreptul la rectificare:dreptul de a obține din partea Băncii, fără întârzieri nejustificate, rectificarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;
 3. Dreptul la ștergere: vă puteți exprima dreptul la ștergerea datelor din evidențele Alpha Bank România, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării: poate fi exercitat atunci când se aplică unul din următoarele cazuri: persoana vizată contestă exactitatea datelor sau legalitatea prelucrării, persoana vizată se opune ștergerii datelor, atunci când Banca  nu mai are nevoie de datele personale în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau atunci când persoana vizată se opune prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale Băncii prevalează asupra celor ale persoanei vizate;
 5. Dreptul la portabilitatea datelor: constă în posibilitatea de a solicita Băncii transmiterea datelor personale furnizate de dumneavoastră, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat; transmiterea datelor se poate face direct către un alt operator doar acolo unde această operațiune este fezabilă din punct de vedere al capacităților tehnice folosite de Alpha Bank România.
 6. Dreptul de opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, că datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiții: se adresează o cerere scrisă către Alpha Bank România, în care se vor menționa datele asupra cărora se solicită opoziția și motivul întemeiat și legitim legat de situația dumneavoastră particulară.
 7. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: reprezintă posibilitatea dumneavoastră de a solicita Băncii de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, și care produce efecte juridice care să privească persoana vizată sau care să o afecteze într-o măsură semnificativă. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, aveți posibilitatea de a vă exprima punctul de vedere, de a solicita intervenția unui operator uman, precum și posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitățile descrise în prezenta informare.
 8. Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 9. Dreptul de a vă adresa justiției;

8. Cât timp sunt prelucrate datele personale de către Alpha Bank România?

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu dispozițiile legale în baza cărora sunt reglementate termene de prelucrare a unor astfel de date (de exemplu, dispozițiile legale ce reglementează arhivarea documentelor).

G. Politica privind Modulele Cookie

Ce este un fisier cookie?

Functionarea corecta a unui site are la baza colectarea anumitor informatii cheie despre utilizatorii sai. Pentru a face acest lucru, un site va crea fisiere cookie - care sunt fisiere text de mici dimensiuni – stocate pe computerele utilizatorilor sai. Aceste cookie-uri sunt concepute pentru a permite site-ului sa isi recunoasca utilizatorii in vizitele ulterioare. Unele cookie-uri sunt necesare (de exemplu, pentru a permite accesul la serviciul Internet Banking), in timp ce altele il fac mult mai personal si mai relevant pentru tine.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un webserver unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului.

Durata de existenta a unui cookie este determinata tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

In conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679, informatiile colectate prin cookie-uri sunt acum clasificate ca date cu caracter personal.

Contin cookie-urile date personale?

Desi informatiile colectate de cookie-uri, prin raportare la alte sisteme de evidenta, pot duce la identificarea unei anumite persoane, ceea ce califica respectivul cookie drept data cu caracter personal, cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica direct utilizatorii de Internet. Datele personale colectate prin utilizarea cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalitati pentru utilizator. Aceste date sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

De ce folosim fisiere de tip cookie?

Site-ul www.alphabank.ro colecteaza fisiere de tip cookie pentru a monitoriza performantele proprii, pentru a va putea oferi un continut adaptat nevoilor dumneavoastra, dar si pentru a imbunatati experienta dumneavoastra pe site-ul nostru.

Avand in vedere modul in care se vor dezvolta serviciile pe care le oferim online, este posibil ca aceste module cookies sa isi schimbe caracteristicile tehnologice in viitor. Insa, chiar si in aceasta situatie ele vor continua sa indeplineasca unul dintre scopurile de mai jos.

Consideram ca experienta dumneavoastra din site ar fi afectata daca ati renunta la cookie-urile pe care le folosim.

Exista doua tipuri de module cookie:

Cookie-urile persistente (permanente)

Raman pe dispozitivul unui utilizator pentru o perioada de timp specificata in cookie. Acestea sunt activate de fiecare data cand utilizatorul viziteaza site-ul web care a creat acel cookie.

Cookie-urile temporare (de sesiune)

Acestea permit operatorilor de site-uri sa lege acțiunile unui utilizator in timpul unei sesiuni de browser. O sesiune de browser incepe cand un utilizator deschide fereastra browserului si se termina cand inchide fereastra browserului. Dupa ce inchideti browserul, toate cookie-urile de sesiune sunt sterse.

In general, cookie-urile au 3 functii diferite si se clasifica dupa cum urmeaza:

1) Cookie-uri de functionalitate (strict necesare) folosite de Alpha Bank Romania S.A

Cookie-urile de functionalitate sunt necesare pentru furnizarea serviciilor site-ului Bancii. Ele sunt strict esențiale pentru navigarea pe site-ul www.alphabank.ro și utilizarea funcțiilor acestuia. Aceste cookie-uri NU colecteaza informatii despre dumneavoastra care ar putea fi utilizate in scopuri de  marketing (publicitate).

Nume Descriere
.ASPXANONYMOUS Id pentru useri ne-logati pe site, pentru a face diferentierea intre tipuri de useri
__RequestVerificationToken Folosit impotriva atacurilor de tip Cross-Site Request Forgery (CSRF)
ASP.NET_SessionId Salveaza id de conectare la site (sesiunea)
dnn_IsMobile Verifica daca userul e conectat de pe mobil
language Verifica limba in care este setat browserul
CookiesNotice Verifica daca clientul accepta cookie-uri sau nu
PHPSESSID Salveaza id de conectare la site (sesiunea)
AspxAutoDetectCookieSupport Verifica daca clientul accepta cookie-uri sau nu
Banner Acceptare Cookie Inregistreaza daca ati acceptat utilizarea cookie-urilor pe site. Nu contine informatii despre utilizator. Colecteaza informatiile într-o forma anonima utilizand un identificator unic.
Vizualizare banner Inregistreaza daca vi s-a afisat bannerul politicii cookie la sosirea dvs. pe site, pentru a nu va mai afisa din nou. Colecteaza informatii într-o forma anonima utilizand un identificator unic.
__cfduid Optimizeaza timpul de incarcare a paginii
druidConversationToken Stocheaza un ConversationId, folosit in cazurile in care se doreste ca WebChatul DRUID sa se deschida in contextul unei anumite conversatii atunci cand se reincarca pagina
druidWebChatIsOpen Pastreaza widget-ul de WebChat DRUID deschis sau inchis la navigarea prin mai multe sub-pagini
ARRAffinity Asigura pastrarea conexiunii catre instanta corespunzatoare din platforma de WebChat DRUID
ARRAffinitySameSite Asigura pastrarea conexiunii catre instanta corespunzatoare din platforma de WebChat DRUID

2) Cookie-uri de analiza

Cookie-urile de performanta si analiza colecteaza date in scopuri statistice, cu privire la modul in care vizitatorii utilizeaza un site web, nu contin informatii personale precum nume si adrese de e-mail si sunt utilizate pentru a imbunatati experienta utilizatorilor. Aceste cookie-uri nu colecteaza informatii cu caracter personal care ar putea fi folosite in alte scopuri.

Nume Descriere
1P_JAR Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a colecta statisticile site-ului web si pentru a urmari ratele de conversie.
APISID Acesta stocheaza preferintele si informatiile utilizatorilor de fiecare data cand acceseaza pagini web care contin un serviciu Google
CONSENT Inregistreaza un cod unic pentru a pastra statisticile despre ce videoclipuri YouTube a vazut utilizatorul. Sesiune cookie.
HSID Contin inregistrari semnate digital si criptate ale ID-ului contului Google al unui utilizator si cele mai recente date de conectare. Combinatia acestor doua module cookie ne permite sa blocam multe tipuri de atac, cum ar fi incercarile de a fura continutul formularelor pe care le efectuati pe paginile web.
NID Cookie-ul NID contine un cod unic pe care Google il utilizeaza pentru a-si aminti preferintele si alte informatii, precum limba preferata (de exemplu limba engleza), numarul de rezultate pe care doriti sa le afisati pe pagina (de ex. 10 sau 20), daca doriti sa aveti activat filtrul SafeSearch Google.
SAPISID Acesta stocheaza preferintele si informatiile utilizatorilor de fiecare data cand acceseaza pagini web care contin un serviciu Google
SID Contine inregistrari criptate ale ID-ului de cont al utilizatorului si cel mai recent timp de conectare, precum si preferintele tării si limbii acestuia/td>
SIDCC Securitate cookie pentru a proteja datele utilizatorilor de acces neautorizat
SSID Acesta stocheaza preferintele si informatiile utilizatorilor de fiecare data cand acceseaza pagini web care contin un serviciu Google
_ga Google Analytics. Cookie-urile utilizate pentru a distinge utilizatorii.
_utma, _utmx, _utmxx, _utmz Aceste module cookie permit colectarea de informatii despre modul in care vizitatorii utilizeaza acest site si pentru a detecta posibile probleme de navigare. Google Analytics stocheaza informatii despre paginile vizitate, durata de navigare pe site, modalitatea prin care a fost accesat site-ul precum si sectiunile accesate din cadrul paginilor. Nu sunt stocate informatii personale, prin urmare, aceste informatii nu pot fi folosite pentru identificarea utilizatorului. Site-ul foloseste Google Analytics pentru a putea urmari daca site-ul întruneste cerintele utilizatorilor si pentru a prioritiza îmbunatatirea proceselor derulate. Google ofera mai multe informatii despre cookie-uri in pagina de politica a confidentialitatii si politica cookie-urilor. De asemenea, Google, pune la dispozitie un “add-on” ce ofera posibilitatea renuntarii la Google Analytics indiferent de paginile accesate.
Facebook Tracking pixel Colecteaza informatii despre interactiunea cu site-ul alphabank.ro a utilizatorilor care ajung pe site prin intermediul linkurilor de pe Facebook (afisari de pagini, completare formulare de aplicare pentru produsele bancii, click pe butoane).
x1auth; Mentine statusul utilizatorilor care ajung pe site site-ul alphabank.ro prin intermediul campaniilor media pe site-ul alphabank.ro pentru un interval de timp de 2 ore (sesiune de vizita unica)
x1mautologin Mentine statusul utilizatorilor care ajung pe site prin intermediul campaniilor media pe site-ul alphabank.ro pentru un interval de timp de 365 zile (sesiune de vizita unica, utilizator unic, afisari de pagini, completare formulare de aplicare pentru produsele bancii, click pe butoane)
yahoo.com Cookie name: B Cookie-urile utilizate pentru a distinge utilizatorii.
Google Tag Manager (gtm) Colecteaza date de diagnosticare (nu cookie-uri sau date cu caracter personal) in vederea monitorizarii, diagnosticarii si imbunatatirii interactiunilor utilizatorilor cu site-ul alphabank.ro

Cookie-uri Hotjar referitoare la utilizator

Nume Descriere
_hjSessionUser_{site_id}

Setat cand un utilizator ajunge pentru prima data pe o pagina. Persista ID-ul de utilizator Hotjar, care este unic pentru site-ul respectiv. Hotjar nu urmareste utilizatorii de pe site-uri diferite. Se asigura ca datele din vizitele ulterioare pe acelasi site sunt atribuite aceluiasi ID de utilizator. Durata 365 de zile. Tip de date JSON.

_hjFirstSeen

Identifica prima sesiune a unui utilizator nou. Folosit de filtrele de inregistrare pentru a identifica noi sesiuni de utilizator. Durata de 30 de minute, extinsa pe activitatea utilizatorului. Tipul de date boolean adevarat/fals.

hjViewportId

Stocheaza detaliile fereastrei de vizualizare a utilizatorului, cum ar fi marimea si dimensiunile. Tip de date UUID.

_hjRecordingEnabled

Setati cand incepe o inregistrare. Cititi cand modulul de inregistrare este initializat pentru a vedea daca utilizatorul este deja intr-o inregistrare intr-o anumita sesiune. Tipul de date boolean adevarat/fals.

_hjRecordingLastActivity

Actualizat cand incepe inregistrarea unui utilizator si cand datele sunt trimise catre server (utilizatorul efectueaza o actiune pe care Hotjar o inregistreaza). Tip de date valoare numerica (marca temporala).

Cookie-uri Hotjar legate de sesiune

Nume Descriere
_hjSession_{site_id}

Detine datele sesiunii curente. Se asigura ca solicitarile ulterioare din fereastra sesiunii sunt atribuite aceleiasi sesiuni. Durata de 30 de minute, extinsa pe activitatea utilizatorului, se pastreaza 365 de zile. Tip de date JSON.

_hjSessionTooLarge

Determina Hotjar sa nu mai colecteze date daca o sesiune devine prea mare. Determinat automat printr-un semnal de la server daca dimensiunea sesiunii depaseste limita. Tipul de date boolean adevarat/fals.

_hjSessionResumed

Setati cand o sesiune/inregistrare este reconectata la serverele Hotjar dupa o intrerupere a conexiunii. Tipul de date boolean adevarat/fals.

_hjCookieTest

Verifica daca Codul de urmarire Hotjar poate folosi cookie-uri. Daca se poate, se seteaza o valoare de 1. Sters aproape imediat dupa ce a fost creat. Durata sub 100 ms, timpul de expirare a cookie-urilor setat la durata sesiunii. Tipul de date boolean adevarat/fals.

_hjLocalStorageTest

 

Verifica daca codul de urmarire Hotjar poate folosi stocarea locala. Daca se poate, se seteaza o valoare de 1. Datele stocate in _hjLocalStorageTest nu au timp de expirare, dar sunt sterse aproape imediat dupa ce sunt create. Durata sub 100 ms. Tipul de date boolean adevarat/fals.
_hjSessionStorageTest

Verifica daca Codul de urmarire Hotjar poate folosi Session Storage. Daca se poate, se seteaza o valoare de 1. Datele stocate in _hjSessionStorageTest nu au timp de expirare, dar sunt sterse aproape imediat dupa ce sunt create. Durata sub 100 ms. Tipul de date boolean adevarat/fals.

_hjIncludedInPageviewSample

Setat pentru a determina daca un utilizator este inclus in esantionarea de date definita de limita de vizualizare de pagina a site-ului. Durata de 2 minute, prelungita la fiecare 30 de secunde. Tipul de date boolean adevarat/fals.

_hjIncludedInSessionSample_{site_id}

Setat pentru a determina daca un utilizator este inclus in esantionarea de date definita de limita de sesiuni zilnice a site-ului dvs. Durata de 2 minute, prelungita la fiecare 30 de secunde. Tipul de date boolean adevarat/fals.

_hjAbsoluteSessionInProgress

Folosit pentru a detecta prima sesiune de vizualizare de pagina a unui utilizator. Durata de 30 de minute, extinsa pe activitatea utilizatorului. Tipul de date boolean adevarat/fals.

_hjTLDTest

Incercam sa stocam cookie-ul _hjTLDTest pentru diferite alternative de subsiruri URL pana cand nu reuseste. Ne permite sa incercam sa stabilim calea cookie-ului cea mai generica de utilizat, in locul numelui paginii. Inseamna ca cookie-urile pot fi partajate intre subdomenii (unde este cazul). Dupa aceasta verificare, cookie-ul este eliminat. Tipul de date boolean adevarat/fals.

 

3) Cookie-uri de publicitate folosite de Alpha Bank Romania S.A

Cookie-urile de publicitate sunt utilizate pentru a difuza anunturi mai relevante pentru dumneavoastra, pot sa fie utilizate pentru a monitoriza eficienta unei campanii publicitare prin urmarirea click-urilor utilizatorilor.

Nume Descriere
Gdyn Implementarea MOSS de masurare a performantelor tehnice și statistici web avansate.
Publicitate - Google
Nume cookie: 1P_JAR, APISID, CONSENT, DV, HSID, NID, SAPISID, SID, SIDCC, SSID
Aceste module cookie sunt setate de Google. Aceste cookie-uri permit companiei Google sa-si profileze interesele vizitatorilor si sa se asigure ca publicitatea relevanta va ajunge pe site-uri terte. Aceste cookie-uri pot fi, de asemenea, folosite pentru a stoca preferintele utilizatorilor.
Google Adwords
Nume cookie: _ga, _gid
Colecteaza informatii despre modul in care vizitatorii ajung pe site (e.g., din anunturi afisate pe Google Search) sau despre modul in care acestia utilizeaza site-ul.
Directionare - YouTube
Nume cookie: YSC, LOGIN_INFO, PREF, VISITOR, _ga
Aceste module cookie sunt setate de YouTube. YouTube colecteaza date despre utilizatori, care sunt agregate cu date de profil de la alte servicii Google, pentru a afisa publicitatea vizata vizitatorilor web dintr-o gama larga de site-uri proprii si de pe alte site-uri web. Aceste module cookie pot stoca preferintele utilizatorilor si pot fi utilizate pentru a personaliza continutul publicitar.
Directionare - Facebook
Nume cookie: act, c_user, datr, fr, pl, presence, sb, wd, xs
Aceste cookie-uri sunt setate de Facebook. Facebook foloseste module cookie pentru a colecta date despre interesele utilizatorilor. Facebook foloseste aceste date pentru a oferi publicitate orientata spre comportament.
Directionare – LinkedIn Aceste module cookie sunt setate de LinkedIn. LinkedIn colecteaza date de la utilizatori, iar aceste date sunt folosite pentru urmarirea si publicitatea orientata spre comportament.
Directionare – Twitter Aceste module cookie sunt setate de Twitter. Twitter colecteaza date de la utilizatori, iar aceste date sunt folosite pentru urmarirea si publicitatea orientata spre comportament.
__gfp_64b Acest cookie este utilizat pentru a informa, optimiza si oferi reclame anumitor site-uri, in functie de vizitele tale pe acest website
ads.yahoo.com Cookie name: bh Acest cookie este utilizat pentru a informa, optimiza si oferi reclame anumitor site-uri, in functie de vizitele utilizatorului pe acest website
_gat Cookie-urile sunt utilizate pentru a accelera rata cererilor de conexiune.
__gads Aceste cookie-uri inregistreaza vizualizarea ad-urilor de catre utilizator
cx_S Acest tag este folosit pentru contorizarea sesiunilor unice-sesiunea de utilizatori specifica site-ului
cx_p Acest tag este folosit in timpul sesiunilor pentru a colecta informatii despre modul in care vizitatorii ajung pe site sau despre modul in care acestia utilizeaza site-ul.
>cx_g Identificarea globala a cartografierii diferitelor ID-uri intr-un singur ID
gcks Acest tag este folosit pentru a construi informatii despre sesiuni pe toate site-urile din reteaua Cxense
gckp Acest tag este folosit pentru a construi informatii despre profilul de utilizator pe toate site-urile din reteaua Cxense
cX_cons Acest tag este folosit pentru atunci cand se utilizeaza segmente Data Management Platform pentru directionarea anunturilor catre sisteme terte - lista identificatorilor de segmente
cx_profile_timeout Acest tag este folosit atunci cand utilizati directionarea in functie de utilizatori cu afisarea Cxense - timpul de expirare a valorii memorate in cache
cx_profile_data Acest tag este folosit cand utilizati directionarea in functie de utilizatori cu afisarea Cxense - valoarea cache
cX_T Acesta este setat doar pentru scurt timp, apoi este sters imediat. Acest modul cookie detine o valoare aleatorie si este folosit doar pentru a gasi domeniul de nivel superior al site-ului.
cX_lastP1Time Pentru browserele non-Safari, aici se inregistreaza ID-urile terta parte o data pe saptamana. Aceasta reprezinta urmatoarea data cand ar trebui sa se incarce.
cX_lastLocalCstTime Pentru browserele Safari, aici se inregistreaza ID-urile terta parte o data pe saptamana. Aceasta reprezinta urmatoarea data cand ar trebui sa se incarce.
_cX_SA Este folosit pentru adnotarile de sesiune
cX_lst Inregistreaza un token pentru tracking-ul din mai multe locatii.
DoubleClick/Google: IDE Folosit pentru a livra, masura si imbunatati relevanta reclamelor. Mai multe detalii despre cookie-urile setate de google gasesti aici - https://policies.google.com/technologies/types

In orice moment poti modifica acordul privind folosirea modulelor cookie de aici. Modificarile ulterioare nu afecteaza legalitatea prelucrarilor efectuate pe baza cosimtamantului dat inainte de retragerea acestuia.

Confidentialitatea datelor dumneavoastra

Atunci cand prelucram datele dumneavoastra, utilizam masuri tehnice si organizationale care sa asigure confidentialitatea, disponibilitatea si corectitudinea datelor dumneavoastra.

Lucram in mod continuu pentru a asigura pastrarea masurilor noastre de securitate la cel mai inalt nivel si ne angajam sa va informam la timp in cazul oricaror incidente de securitate ce ar putea sa prezinte un risc semnificativ pentru drepturile dumneavoastra.

H. Legislatie Aplicabila – Diverse

Prezentul contract de utilizare este guvernat de legislatia romana. Instantele din Bucuresti au competenta in interpretarea acestor termeni si solutionarea oricaror dispute aparute in legatura cu prezentul contract de utilizare. Daca oricare dintre acesti termeni este contrar legii si, din acest motiv, devine nul sau neaplicabil, nevaliditatea sau neaplicabilitatea acestui termen nu va afecta validitatea sau aplicabilitatea celorlalti termeni.