Termeni si conditii

 

Alpha Bank Romania S.A. (denumita, in continuare, “Alpha Bank Romania” sau “Banca”), prin intermediul paginii sale web http://www.alphabank.ro, ofera vizitatorului/utilizatorului de Internet posibilitatea de a fi informat in legatura cu Banca si Grupul de societati al acesteia precum si in privinta produselor si serviciilor sale. Va rugam sa cititi cu atentie urmatorii Termeni de Utilizare.

 

Utilizarea acestei pagini web presupune acceptarea in totalitate si fara rezerve a Termenilor de Utilizare care se aplica intregului continut al site-ului.

 

Daca vizitatorul/utilizatorul website-ului nu accepta oricare parte a acestor Termeni, respectivul vizitator/utilizator trebuie sa paraseasca website-ul si sa inceteze orice utilizare a acestuia. Prin vizitarea sau utilizarea site-ului http://www.alphabank.ro, vizitatorii/utilizatorii confirma ca au citit, au inteles si au acceptat in mod neconditionat Termenii de Utilizare si ca accepta sa fie obligati de acestea. Alpha Bank Romania are dreptul sa modifice in mod unilateral acesti termeni in orice moment, fara nicio notificare prealabila, comunicand orice modificare prin intermediul site-ului. Utilizarea site-ului dupa anuntarea modificarii se va considera o acceptare a respectivei modificari.

 

A. Drepturi de Autor/Drepturi de Proprietate Intelectuala si Industriala

Intregul continut al site-ului, inclusiv, dar fara a se limita la marcile comerciale, titlurile distinctive, textele, noutatile, fotografiile, imaginile, serviciile oferite se afla in proprietatea Alpha Bank Romania si este guvernat de prevederile aplicabile din legislatia romana si internationala, ce vizeaza in principal Drepturile de Proprietate Intelectuala si Industriala, cu exceptia drepturilor protejate ale tertilor.
In consecinta, nicio modificare, publicare, transmitere, transfer, reproducere, distributie, prezentare sau orice utilizare a continutului(integrala sau partiala  a site-ului) nu este permisa in niciun fel si prin niciun mijloc in scopuri comerciale sau de alt fel, fara acordul anterior scris al Alpha Bank Romania. In mod exceptional, este permisa copierea, tiparirea sau stocarea limitata sau izolata a unor parti din continutul de mai sus in scop exclusiv personal de catre vizitator, sub conditia ca aceasta utilizare sa fie insotita de o precizare clara si distinctiva a provenientei si fara sa fie utilizata in scopuri comerciale sau de alt fel.

 

B. Conduita Utilizatorului

Site-ul http://www.alphabank.ro se va utiliza in scopuri legale si doar in asa fel incat sa nu limiteze sau sa impiedice utilizarea acestuia de catre terti. Vizitatorii/utilizatorii site-ului vor respecta reglementarile si dispozitiile legislatiei romane, europene si internationale care guverneaza telecomunicatiile si se vor abtine de la orice comportament ilegal si abuziv/necorespunzator care ar putea avea consecinte negative pentru alti vizitatori/utilizatori si provoca daune sau duce la defectarea site-ului sau extensiei catre Alpha Bank Romania. In cazul in care Banca este implicata in orice disputa sau trebuie sa plateasca orice fel de compensatie ca urmare a incalcarii de catre vizitator/utilizator a obligatiilor prevazute, respectivul vizitator/utilizator va despagubi in mod corespunzator Banca.

 

C. Legaturi cu site-urile partilor terte

Site-ul http://www.alphabank.ro permite vizitatorilor/utilizatorilor sa fie transferati prin conexiuni speciale (link-uri, hyperlink-uri, bannere) catre site-uri ale tertilor. Raspunderea pentru continutul acestor site-uri de legatura apartine exclusiv tertilor care le pun la dispozitie. Alpha Bank Romania nu garanteaza disponibilitatea acestor site-uri si nu este responsabila pentru calitatea si drepturile de proprietate asupra produselor sau serviciilor oferite publicului prin intermediul acestor site-uri. Site-ul Alpha Bank Romania ofera link-uri catre alte site-uri exclusiv in beneficiul vizitatorilor/utilizatorilor iar includerea oricarui link la aceste site-uri nu va constitui si nu va fi considerata un angajament sau o garantie sau inducere sau avizare de catre Banca a continutului sau a calitatii serviciilor furnizate pe aceste site-uri.

 

D. Limitarea Raspunderii

Alpha Bank Romania face tot posibilul sa asigure ca toate informatiile oferite pe http://www.alphabank.ro sunt complete, corecte, actualizate si clare, insa nu garanteaza ca aceste criterii sunt indeplinite in mod invariabil. De aceea, Alpha Bank Romania nu va fi responsabila in nicio situatie, inclusiv in cazul unei neglijente, pentru erori, omisiuni sau deficiente ca urmare a furnizarii acestor informatii, orice intarziere, discontinuitate in transmiterea de informatii sau orice prejudiciu cauzat vizitatorului/utilizatorului ca urmare a utilizarii acestor informatii. 
Continutul site-ului nu cuprinde sfaturi, indemnuri sau incitari de ordin financiar, legal sau de alt fel in vederea realizari unei investitii sau unei alte tranzactii iar Alpha Bank Romania nu este responsabila de modul de utilizare a site-ului web de catre vizitatori/utilizatori care actioneaza din proprie initiativa.

 

E. Securitatea Site-ului

Accesul la site se face la initiativa vizitatorului/utilizatorului si nu la initiativa Alpha Bank Romania.
Vizitatorul/utilizatorul website-ului este unicul responsabil de obtinerea si pastrarea echipamentelor necesare (de ex. computerul personal) software-ului, echipamentelor de telecomunicatie si altor servicii necesare pentru accesarea site-ului. Utilizatorii sunt responsabili si de protejarea sistemului lor impotriva virusilor si altor software-uri daunatoare.

Alpha Bank Romania a luat toate masurile posibile pentru a se asigura de protejarea site-ului de virusi si de alte software-uri daunatoare si utilizeaza sisteme de securitate pentru a controla accesul la paginile sale web pentru prevenirea atacurilor si altor actiuni neautorizate, insa nu garanteaza absenta, in cadrul site-ului, a oricaror virusi defecte si alte componente daunatoare si, prin urmare, nu este responsabila pentru daunele provocate de echipamentele, software-ul si fisierele utilizatorilor mai sus mentionate, si nici pentru daunele suferite de utilizator din motivele de mai sus.

 

F. Date cu Caracter Personal

In cazul in care vizitatorii/utilizatorii site-ului solicita online produsele/serviciile sau in cazul in care trimit date cu caracter personal Bancii, in alt fel, se aplica prevederile de mai jos.

Prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal se face de catre Alpha Bank Romania in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Banca fiind inregistrata sub nr. 601 in Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal. Aceasta prelucrare se face, dupa caz, in urmatoarele scopuri: in scopul furnizarii de servicii financiare si bancare, in scop de publicitate si de promovare, in scopuri statistice, de raportare in sistemul Biroului de Credit, pentru colectarea debite/recuperare creante si dezvaluire catre terti contractanti, in conditiile legii. Datele cu caracter personal prelucrate sunt, dupa caz: prenumele, numele, adresa de domiciliu/adresa de rezidenta, numarul de telefon fix/numarul de telefon mobil, adresa de e-mail, date de geolocalizare/date de traffic (IP, cookie), codul numeric personal.

Va informam ca va puteti exercita toate drepturile prevazute de Legea 677/2001, precum:​
Dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere (in mod gratuit, pentru o solicitare pe an), confirmarea faptului ca datele sale personale sunt sau nu prelucrate de catre acesta, cel putin urmatoarele informatii:

  • informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
  • comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
  • informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
  • informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
  • informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prevazut la art. 24, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa  instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate in termen de 15 zile de la data primirii cererii.


Dreptul de opozitie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, in mod gratuit, printr-o cerere scrisa, datata si semnata:

  • rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;
  • transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Lege 677/2001;
  • notificarea catre terti carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Operatorul este obligat sa comunice masurile luate si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 

Dreptul de opozitie: persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa participata ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.  
Persoana vizata are dreptul de a se opune in orie moment, in mod gratuit si fara nicio justificare,  ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 

Drept de a se adresa la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau in justitie, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, care au fost incalcate.

 

Declaratia fiecarui utilizator al site-ului:

"Sunt de acord si autorizez Banca (inregistrata la numarul 601 in Registrul Operatorilor Datelor cu Caracter Personal) sa prelucreze datele mele cu caracter personal conform prevederilor Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Am fost informat ca am dreptul de acces, dreptul de corectare a datelor mele cu caracter personal, dreptul de rectificare a datelor mele cu caracter personal, dreptul de opozitie, dreptul de a fi informat de catre Banca conform legii de mai sus si dreptul de a ma adresa instantei. Orice cerere in acest sens se va trimite in scris la sediul Bancii din Calea Dorobantilor nr. 237B, Sector 1, Bucuresti.

Acest consimtamant include si dreptul Bancii de a transmite datele mele cu caracter personal in scopul prelucrarii catre oficiile sau agentiile care ofera servicii de organizare de baze de date (precum Biroul de Credit, Registrul Central de Credit, SWIFT, etc.) actionarilor, afiliatilor Bancii (societati de asigurare, de leasing, de brokeraj, etc.), autoritatilor competente pentru indeplinirea obligatiilor sale, terti contractati in scopul indeplinirii unor interese legitime(precum, dar fara a se limita la mandatarea societatilor de recuperare creante). Datele se pot trimite subcontractorilor/antreprenorilor sau partenerilor terti din Romania si din statele din/din afara UE, inclusiv Statelor Unite ale Americii pentru optimizarea serviciilor furnizate, stabilirea oricaror legaturi legale intre Banca si  titular pentru indeplinirea obligatiilor legale si in interesele legitime ale Bancii.

Inteleg ca furnizarea acestor date, acolo unde este solicitata, este necesara derularii relatiilor cu Banca in conditii legale si ca, in lipsa acestora, Banca nu poate derula operatiunile specifice activitatii sale."

Acest site web contine conexiuni speciale (link-uri, hyperlink-uri, banere) catre alte site-uri web operate de terti. Daca vizitatorul/utilizatorul acestui site web alege sa acceseze link-urile catre site-uri terte, Banca nu va fi responsabila pentru termenii privind administrarea si protejarea datelor cu caracter personal case se aplica acestor site-uri.

 

G. Politica privind Modulele Cookie

Un "cookie" este un fisier text de mici dimensiuni trimis si stocat pe computerul dumneavoastra sau pe orice dispozitiv utilizat de dumneavoastra pentru accesarea Internetului, de fiecare data cand vizitati site-ul, care nu strange informatii despre documentele sau fisierele de pe dispozitivul dumneavoastra.  
Site-ul nostru web http://www.alphabank.ro utilizeaza "cookie-uri" din motive diferite in scopul crearii unui mediu mai sigur si mai eficient vizitatorilor/utilizatorilor nostri. Folosim "cookie-uri" special necesare pentru furnizarea serviciilor oferite prin intermediul site-ului nostru web (de ex. e-banking), precum si "cookie-uri" folosite in scopuri si pentru chestiuni statistice legate de functionarea site-ului nostru (de ex. numarul de vizitatori, cati se intorc, frecventa utilizatorilor, preferintele utilizatorilor, etc.).  
Motoarele de cautare pe internet sunt in mod normal configurate in mod implicit sa accepte "cookie-uri".Prin urmare, daca doriti sa modificati modul de functionare al motorului dumneavoastra de cautare, indiferent daca doriti ca acesta sa va informeze despre utilizarea de "cookie-uri" sau pentru blocarea "cookie-urilor" trebuie sa schimbati setarile motorului dumneavoastra de cautare. 
Trebuie retinut ca neacceptarea "cookie-urilor" poate restrictiona furnizarea anumitor servicii (de ex. e-banking) si informatii de catre Banca.

 

H. Legislatie Aplicabila – Diverse

Prezentul contract de utilizare este guvernat de legislatia romana. Instantele din Bucuresti au competenta in interpretarea acestor termeni si solutionarea oricaror dispute aparute in legatura cu prezentul contract de utilizare. Daca oricare dintre acesti termeni este contrar legii si, din acest motiv, devine nul sau neaplicabil, nevaliditatea sau neaplicabilitatea acestui termen nu va afecta validitatea sau aplicabilitatea celorlalti termeni.