Oferta publica de vanzare de actiuni emise de Premier Energy PLC

 

 

Documente disponibile

 

Informatii pentru investitori: Alpha Bank atentioneaza ca investitiile in instrumente financiare au asociate riscuri specifice, iar performantele anterioare ale instrumentelor financiare nu sunt indicatori pentru performantele viitoare. Cititi prospectul inainte de a lua orice decizie de investitii, pentru a intelege integral riscurile si castigurile potentiale asociate deciziei de investitii. Conform legislatiei in vigoare prospectul a fost aprobat de catre Autoritatea de Supravegere Financiara (ASF) prin Decizia nr 446/07.05.2024.  

Aprobarea prospectului nu are valoare de garanţie şi nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacţiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea prospectului în privinţa exigenţelor legii şi ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.