Stimati clienti,

Dorim sa va prezentam cateva informatii importante in ceea ce priveste obligatiile ce ne revin, atat bancii cat si dumneavoastra in calitate de client al bancii, prin prisma acordurilor internationale la care Romania este parte.

 

FATCA

1) Ce este FATCA?

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) reprezinta un set de masuri legislative emise de Statele Unite ale Americii (SUA) cu aplicabilitate pentru toate persoanele fizice si juridice care intra sub incidenta lor. Actul normativ impune institutiilor financiare din afara SUA sa identifice informatii cu privire la clientii si partenerii de afaceri si sa stabileasca daca indeplinesc criteriile pentru raportarea catre autoritatile fiscale americane (IRS - Internal Revenue Service) prin intermediul autoritatilor nationale, in cazul nostru Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF).

2) De cand se aplica FATCA?

Potrivit Legii 233/2015, legea care transpune in Romania acordul inter-guvernamental semnat de Romania cu SUA, data de aplicare este 1 iulie 2014. Conform legii, institutiile financiare, bancile in cazul nostru, au obligatia de a colecta si raporta catre autoritatile fiscale romane, informatii despre conturile detinute de catre clientii persoane fizice si juridice care prezinta indicii ce determina aplicarea prevederilor FATCA.

3) Care este scopul FATCA?

Masurile legislative FATCA au fost emise pentru a preveni si reduce evaziunea fiscala generata de activitatea transfrontaliera a rezidentilor americani, cum ar fi evitarea platii impozitelor catre stat prin intermediul Institutiilor Financiare din afara SUA, prin investitii de tip off-shore sau prin ascunderea proprietatilor acestora de catre autoritatile fiscale din SUA.

4) Cand este considerata o persoana ca fiind impactata de FATCA?

Persoana fizica
Sunteti impactat de FATCA daca prezentati indicii care determina aplicarea prevederilor legale, cum ar fi: cetatenia SUA, locul de nastere in SUA, adresa de corespondenta sau numarul de telefon din SUA, instructiuni permanente de transfer fonduri catre SUA, dreptul de semnatura pe cont acordat unei persoane cu adresa in SUA, etc.

Entitate (Persoana juridica) 
Sunteti impactat de FATCA daca prezentati indicii care determina aplicarea prevederilor legale, cum ar fi: tara de inregistrare/rezidenta in SUA, adresa de rezidenta sau corespondenta o adresa din SUA, etc. 
Criteriile enumerate nu sunt limitative, motiv pentru care va rugam sa verificati incadrarea dumneavoastra ca si persoana SUA vizitand site-ul www.mfinante.ro sau www.irs.gov/FATCA pentru a stabili incadrarea corecta.

5) Ce informatii se raporteaza?

Se transmit informatiile prevazute de legea 233/2015 si de Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1939/2016, cum ar fi: numele/denumirea si adresa titularului de cont, numarul de identificare fiscala (TIN), data si locul nasterii titularului de cont, numarul de cont, soldul sau valoarea contului, etc.

6) Ce inseamna termenul “TIN”?

Termenul TIN inseamna un numar federal de identificare a contribuabilului din SUA si poate rezulta dintr-un document oficial emis de catre autoritatile din SUA, cum ar fi: TIN (Tax Identification Number) sau SSN (Social Security Number) sau EIN (Employer Identification Number) sau orice alt indicativ fiscal relevant.

7) Care sunt formulare FATCA pe care le puteti folosi:

 • Formularul W-9 - Formular pentru Persoana din SUA - reprezinta Cererea pentru un numar de identificare si declaratia contribuabilului;
 • Formularul W-8BEN - Formular pentru Persoana fizica care nu este din SUA - reprezinta Certificat al statusului beneficiarului real in scopul impozitarii la sursa si raportarii aplicabil persoanelor fizice care nu sunt cetateni americani;
 • Formularul W-8BEN-E - Formular pentru Persoana juridica care nu este din SUA - reprezinta Certificat al statusului beneficiarului real in scopul impozitarii la sursa si raportarii aplicabil persoanelor juridice.

8) Doar Alpha Bank solicita aceste informatii?

Nu. Toate institutiile financiare din sistemul bancar romanesc participa la aplicarea dispozitiilor FATCA.

9) Incidenta acestor raportari fata de prelucrarea datelor cu caracter personal?

Dorim sa va reamintim ca persoanele fizice beneficiaza de drepturile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directiveri 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), in special dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de rectificare a datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, drepturi care pot fi exercitate in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea respectivelor drepturi, puteti sa ne contactati folosind urmatoarele metode de comunicare:

 •  Pe site-ul www.alphabank.ro , sectiunea Contact;
 •  Prin e-mail, la adresa DPO@alphabank.ro;
 •  La ghiseele unitatilor Alpha Bank Romania prin completarea formularului dedicat sau a unei cereri in scris;
 •  In scris, la sediul central al Bancii, situate in Cladirea Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176, etaj 4, Sectorul 1, Bucuresti, Romania.


Refuzul dumneavoastra de a permite prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul mentionat in prezentul document poate avea drept consecinta inchiderea conturilor dumneavoastra sau, dupa caz, refuzul Bancii de a va deschide un cont nou. 


Pentru mai multe informatii despre FATCA puteti accesa: www.mfinante.ro sau www.irs.gov/FATCA. 

CRS

1) Ce este CRS?

CRS (Common Reporting Standard) reprezinta un standard global emis de catre Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) pentru schimbul automat de informatii financiare intre autoritatile fiscale ale statelor participante, cu scopul de a preveni si reduce evaziunea fiscala transfrontaliera a rezidentilor fiscali straini in legatura cu conturile acestora din strainatate.

2) Care este scopul CRS?

Institutiile financiare din Romania sunt obligate sa aplice anumite proceduri de precautie privind identificarea conturilor clientilor persoane fizice si juridice (rezidenti fiscali straini, adica cei care au rezidenta fiscala intr-un alt stat/si intr-un alt stat altul decat Romania) si sa raporteze catre Agentia Nationala de Administrare Fiscală („ANAF”) o serie de informatii de natura fiscala despre conturile detinute de acestia. ANAF va raporta informatia catre autoritatea fiscala din tara/tarile de rezidenta fiscala a/ale clientului.

3) De cand se aplica CRS?

In Romania, Codul de Procedura Fiscala a intrat in vigoare in data de 01.01.2016 si transpune la nivel national Directiva Uniunii Europene 107/2014 ce a modificat Directiva Europeana 16/2011 privind schimbul automat obligatoriu de informatii in domeniul fiscal.

4) Ce tari fac parte din acordul CRS?

Lista completa a statelor participante la CRS este in continua modificare, motiv pentru care va rugam sa consultati link-urile de mai jos pentru corecta dumneavoastra informare:

5) Cine este impactat de prevederile CRS?

Dispozitiile CRS se aplica tuturor clientilor institutiilor financiare din Romania, persoane fizice si juridice, care au rezidenta fiscala intr-un alt stat semnatar al acordului/si intr-un alt stat semnatar al acordului altul decat Romania.

6) Care sunt indiciile care pot determina incadrarea unui client ca fiind raportabil catre ANAF, conform CRS?

Persoana fizica: rezidenta/adresa de rezidenta (domiciliu/resedinta)/adresa de corespondenta intr-un alt stat semnatar al acordului sau clientul are unul sau mai multe numere de telefon intr-un alt stat semnatar al acordului si niciun numar de telefon in Romania sau procura/imputernicire acordata unei persoane cu adresa intr-un alt stat semnatar al acordului etc.

Entitate (persoana juridica): rezidenta/adresa de rezidenta/corespondenta/locul de inregistrare/constituire intr-un alt stat semnatar al acordului altul decat Romania etc.

7) Voi fi raportat automat daca prezint unul sau mai multe din indiciile CRS?

Nu, identificarea dumneavoastra cu unul sau mai multe din indiciile CRS nu determina incadrarea automata ca persoana raportabila.

8) Ce trebuie sa fac pentru stabilirea/clarificarea statutului de persoana raportabila/neraportabila CRS?

Pentru stabilirea statutului de persoana raportabila/neraportabila CRS trebuie completat un formular prin care declarati tara de rezidenta fiscala/tarile de rezidenta fiscala, numarul/numerele de identificare fiscala/e alocat/e de autoritatile relevante (daca este cazul) si sa prezentati  documentul/ele  care sa sustina /informatiile prevazute in cadrul formularului.

9) Daca prezint unul dintre indiciile CRS, dar am rezidenta fiscala doar in Romania voi fi raportat?

Daca singura rezidenta fiscala este in Romania, conform declaratiei pe proprie raspundere de la momentul completarii formularului anterior mentionat, nu veti fi considerat persoana raportabila CRS. In cazul unor modificari din perspectiva CRS, va rugam sa ne informati cu privire la acest aspect si sa completati un nou formular.

10) Cum pot intra in posesia formularului ce trebuie completat pentru stabilirea statului de persoana raportabila/neraportabila CRS?

Descarcati aici pentru persoane fizice sau pentru persoane juridice.

11) Ce trebuie sa fac daca am primit notificarea din partea Bancii ca am fost identificat cu unul sau mai multe indicii CRS mentionate mai sus si consider ca nu am nicio legatura de natura fiscala cu un alt stat membru decat Romania?

Va rugam sa va prezentati intr-una din unitatile Alpha Bank pentru clarificarea situatiei /actualizarea datelor sau sa contactati personalul Alpha Bank din unitatea la care aveti deschis contul la numerele de telefon mentionate pe site-ul www.alphabank.ro.

12) Este necesar sa ma prezint la Banca pentru completarea formularului mai sus mentionat?

Nu, nu este nevoie. Puteti trimite formularul semnat impreuna cu documentele care sa sustina informatiile completate si pe adresa de e-mail dedicata unitatii in cadrul careia aveti deschis contul. Adresele de e-mail le puteti gasi aici.

13) Ce informatii vor fi raportate?

Banca va transmite doar informatiile solicitate de reglementarile legale, cum ar fi:numele/denumirea, adresa, statul membru de rezidenta, numarul de identificare fiscala (NIF), precum si data si locul nasterii, numarul de cont, soldul sau valoarea contului valabile la sfarsitul anului calendaristic de raportare sau, in cazul in care contul a fost inchis in cursul anului de raportare, soldul sau valoarea ultimei tranzactii imediat inainte de inchiderea contului, etc.

14) Doar Alpha Bank solicita aceste informatii?

Nu. Cerintele CRS se aplica tuturor institutiilor financiare din Romania.

15) Incidenta acestor raportari fata de prelucrarea datelor cu caracter personal

Dorim sa va reamintim ca persoanele fizice beneficiaza de drepturile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directiveri 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), in special dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de rectificare a datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, drepturi care pot fi exercitate in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea respectivelor drepturi, puteti sa ne contactati folosind urmatoarele metode de comunicare:

 •  Pe site-ul www.alphabank.ro , sectiunea Contact;
 •  Prin e-mail, la adresa DPO@alphabank.ro;
 •  La ghiseele unitatilor Alpha Bank Romania prin completarea formularului dedicat sau a unei cereri in scris;
 •  In scris, la sediul central al Bancii, situate in Cladirea Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176, etaj 4, Sectorul 1, Bucuresti, Romania.


Refuzul dumneavoastra de a permite prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul mentionat in prezentul document poate avea drept consecinta inchiderea conturilor dumneavoastra sau, dupa caz, refuzul Bancii de a va deschide un cont nou.

Pentru mai multe informatii despre CRS puteti accesa www.oecd.org.