Persoane juridice

 

In conformitate cu cerintele legislative stipulate in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 113 din 12.10.2009 (si intrata in vigoare la 1.11.2009) prin care s-a transpus in legislatia nationala Directiva Parlamentului European nr. 2007/64/CE privind serviciile de plata, Alpha Bank Romania a ajustat Regulile de Operare pe Conturi si Conditiile Generale de Afaceri pentru persoane juridice.

 

Intra sub incidenta acestui act normativ serviciile de plata oferite de Banca prin intermediul tuturor tipurilor de conturi, cardurilor, serviciului de internet banking, contractului de mandat de debitare directa si/sau ordinului de plata programata, daca plata este demoninata in moneda oficiala a unui stat care face parte din Spatiul Economic European si banca beneficiarului platii sau, dupa caz, a platitorului are sediul intr-un stat care apartine Spatiului Economic European.

In scopul intaririi Protectiei Consumatorului, Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 113/2009 impune un grad sporit de transparenta pentru Institutiile Financiare in relatia lor cu clientii, aducand obligatii de informare sporite. 

 

Principalele modificari aduse de reglementarea legala si transpuse în documentele de cont curent de catre Alpha Bank Romania vizeaza:

  • cresterea transparentei in comunicarea dintre Client si Banca prin introducerea unor mijloace de comunicare periodice si flexilibile, care sa corespunda oricarei exigente; 
  • simplificarea structurii comisioanelor; 
  • imbunatatirea termenelor de executare a operatiunilor solicitate.

 

Te asteptam la oricare dintre unitatile Alpha Bank Romania pentru mai multe informatii, cat si pentru semnarea noilor documente ce guverneaza relatia de cont curent cu clientii persoane fizice.