ce este programul IMM PROD

Programul IMM PROD

Sustinem mediul antreprenorial din Romania prin programul IMM PROD.

 • Valoarea maxima a creditelor acordate este de 10 milioane lei
 • Procentul de garantare este de maximum 90% din valoarea imprumutului

Descriere program: Ce este IMM PROD?

IMM PROD este un program guvernamental, componenta a schemei de garantare IMM INVEST PLUS, care consta in asigurarea lichiditatilor si finantarea investitiilor realizate de catre intreprinderile mici si mijlocii, denumite in continuare IMM-uri, inclusiv start-up-uri, precum si de catre intreprinderile mici cu capitalizare de piata medie, pentru urmatoarele obiective:

 • incurajarea productiei autohtone de bunuri de larg consum, cresterea capacitatii de productie;
 • reconversia de la intermediere la productie;
 • digitalizarea activitatii;
 • alinierea/imbunatatirea standardelor de mediu, inclusiv imbunatatirea eficientei energetice in cadrul proceselor de productie.

Avantajele programului IMM PROD

 • Perioada de acordare a garantiei este de maximum 72 de luni. Costurile cu dobanda sunt subventionate in procent de 100% pana la 12 luni de la data acordarii creditului.
 • In cazul finantarilor noi, NU platesti:
  • comision de administrare datorat FNGCIMM si cel de risc datorat Ministerului Finantelor Publice pe intreaga perioada de valabilitate a garantiei;
   Acestea vor fi acoperite din ajutorul sub forma de grant, pe perioada duratei de valabilitate a Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor.
  • comision de rambursare anticipata a creditului;
  • alte comisioane pentru acordarea creditului.

Cum ajuta programul IMM PROD compania ta?

Capital de lucru

Beneficiari Garantie de stat Valoare credit* Perioada Dobanda
Microintreprinderi Maximum 90% 5.000.000 Lei Maximum 36 luni fara posibilitate de prelungire ROBOR 3M + 1,5%
Intreprinderi mici
Intreprinderi mijlocii
Persoane fizice autorizate
Intreprinderi individuale
Intreprinderi familiale

Investitii

Beneficiari Garantie de stat Valoare credit* Perioada Dobanda
Microintreprinderi Maximum 90% 10.000.000 Lei Maximum 72 luni, inclusiv 18 luni perioada de gratie ROBOR 3M + 1%
Intreprinderi mici
Intreprinderi mijlocii
Persoane fizice autorizate
Intreprinderi individuale
Intreprinderi familiale

 

Reconversie de la intermediere la productie (CAPITAL DE LUCRU si INVESTITII): ROBOR 3M + 0.75%

 

*Valoarea cumulata maxima a creditelor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar in cadrul programului nu poate depasi 10.000.000 lei.

Cuantumul maxim cumulat al finantarilor garantate de stat care pot fi acordate in cadrul acestei facilitati nu va depasi cea mai mare valoare dintre:

1. 15% din cifra de afaceri anuala totala medie a beneficiarului din ultimele trei perioade contabile inchise, respectiv, ultimele trei perioade contabile inchise a venitului brut sau norma anuala de venit in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente, dupa caz, conform Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente.
In cazul intreprinderilor infiintate cu mai putin de 3 ani fata de data solicitarii garantiei, plafonul se calculeaza pe baza duratei de functionare a intreprinderii la momentul depunerii solicitarii de garantare.

2. 50% din cheltuielile cu energia din cele 12 luni anterioare celei in care se depune cererea de ajutor; in cazul intreprinderii nou infiintate care nu detine evidente integral pentru cele 12 luni anterioare celei in care se depunde cererea de ajutor, plafonul se calculeaza pe baza duratei de functionare a intreprinderii la momentul depunerii solicitarii de garantare.

3. In cazurile in care utilizarea limitelor prevazute la 1 sau 2 nu acopera necesarul de lichiditate, in urma justificarii fundamentate de potentialul beneficiar, cuantumul imprumutului poate fi stabilit astfel incat sa acopere nevoile de lichiditati de la momentul acordarii acestuia pentru urmatoarele 12 luni in cazul IMM-urilor si pentru urmatoarele 6 luni in cazul intreprinderilor mari, intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie.

Care sunt conditiile de eligibilitate?

Sunt eligibilie IMM-urile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • Se incadreaza in normele de creditare ale finantatorului si in normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M.
 • Nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finantarile tip leasing, la data solicitarii garantiei de stat sau, daca inregistreaza restante, acestea sunt incadrate in categoriile A, B, C in baza de date a Centralei Riscului de Credit.
 • Nu figureaza in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati cu interdictie de a emite cecuri si cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garantiei de stat.
 • Impotriva lor nu s-a deschis procedura insolventei.
 • Prezinta institutiei de credit garantii colaterale care, in cazul creditelor de investitii, impreuna cu garantia de stat si ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate din credit, acopera in proportie de cel putin 100% valoarea finantarii. Pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru pot fi incluse in structura de garantii aferente creditului ipoteca legala mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la institutia de credit, impreuna cu garantia de stat. Pentru creditele de investitii valoarea de piata a activelor aduse in garantie trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu valoarea finantarii.
 • La data acordarii garantiei, nu inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care inregistreaza astfel de obligatii restante, beneficiarul se obliga sa le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordata in cadrul Schemei. In cazul in care inregistreaza astfel de obligatii restante, in cazul creditelor de investitii, beneficiarul trebuie sa faca dovada achitarii acestora inainte de solicitare de garantare.
 • Nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale in vigoare.
 • Nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile.
 • Administratorul nu are cazier judiciar/fiscal.
  In cazul administratorilor persoane fizice si/sau juridice nerezidente pe teritoriul Romaniei se prezinta o declaratie autentica pe propria raspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, dupa caz, din care sa rezulte ca nu a savarsit fapte si nu s-a aflat in situatii de natura celor care se inscriu in evidenta cazierului fiscal/judiciar, precum si ca nu sunt inregistrati fiscal in Romania.
 • Este afectat de criza in conformitate cu prevederile Comunicarii Comisiei Europene - Cadru Temporar de criza pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei nr. 2022/C 131 I/01. (Conform declaratiei pe propria raspundere, completata si semnata de beneficiarul finantarii).
 • Finantarea pentru acoperirea nevoilor de lichiditati reprezinta diferenta ce a ramas neacoperita cu finantare aferenta nevoilor de lichiditate acordate in baza Comunicarii Comisiei privind Cadrul temporar in materie de ajutor de stat in contextul pandemiei de COVID-19 pentru asigurarea nevoilor de lichiditati prin ajutoarele acordate in cadrul schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS, inclusiv in cadrul subprogramelor AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST sau alte ajutoare acordate in temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate in baza Comunicarii Comisiei privind Cadrul temporar in materie de ajutor de stat in contextul pandemiei de COVID-19 (conform declaratiei pe propria raspundere, completata si semnata de beneficiarul finantarii).

Domenii de activitate eligibile pentru programul IMM PROD - vezi lista

Cheltuieli eligibile

 • achizitia de echipamente si utilaje, inclusiv TVA; reconversia de la intermediere la productie sau demararea de activitati noi de productie;
 • achizitia, amenajarea de terenuri si achizitia/constructia de hale destinate productiei, inclusiv TVA;
 • achizitia de echipamente, inclusiv TVA, softuri, inclusiv TVA, consultanta pentru transformarea digitala a IMM-urilor, inclusiv TVA; proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activeaza si dezvolta proiecte in industria producatoare;
 • achizitia de echipamente, inclusiv TVA, in vederea alinierii la obiectivele de mediu care sa genereze eficienta energetica consumului propriu, panouri solare, inclusiv TVA, statii de biogaz, inclusiv TVA, statii de reciclare, inclusiv TVA;
 • cheltuielile de refinantare a altor credite de investitii, cheltuielile destinate achizitiei de parti sociale si actiuni;
 • finantarea capitalului de lucru pentru stocuri materii prime, materiale si marfuri, cheltuieli de exploatare, cheltuieli cu impozite, taxe, contributii, alte sume datorate bugetului general consolidat, in cazul companiilor producatoare care detin propriile lanturi de distribuţie şi a altor cheltuieli de exploatare, pentru firmele care intenţionează sa deschida/dezvolte/diversifice activitati de productie, inclusiv pentru internationalizare, ori sa faca reconversia de la intermediere la productie.

Cum te inscrii in programul IMM PROD?

1. Te inregistrezi in aplicatia online disponibila pe website-ul www.imminvest.ro.
2. Completezi online datele de identificare, atasezi declaratia IMM in format pdf, bifezi optiunea pentru FNGCIMM.
3. Alege Alpha Bank si aplica pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investitii si/sau una sau mai multe linii de credit pentru capital de lucru.
4. FNGCIMM emite acordul de principiu privind eligibilitatea in cadrul programului, precum si numarul de inregistrare.
5. Banca primeste de la FNGCIMM acordul de principiu privind eligibilitatea in program.
6. Banca analizeaza cererea si transmite solicitarea de garantare impreuna cu setul de documente catre FNGCIMM.
7. FNGCIMM analizeaza si aproba garantia si transmite bancii contractul de garantare si acordul de finantare.
8. Banca instiinteaza clientul ca a fost aprobat creditul/nu a fost aprobat creditul.
9. In cazul in care a fost aprobat, banca pune la dispozitie creditul.

 

Vezi beneficiile

Beneficii program IMM PROD

 • Capital de lucru

  Valoarea maxima a creditelor poate fi de pana la 5 milioane lei.

 • Investitii

  Valoarea maxima a creditelor poate fi de pana la 10 milioane lei.