finantari pe termen scurt

Programul Rural Invest

Sustinem mediul antreprenorial din Romania prin programul RURAL INVEST

 • Valoarea maxima a creditelor acordate este de 15 milioane lei
 • Statul asigura pana la 90% din valoarea creditului

Descriere

Ce este programul RURAL INVEST?

RURAL INVEST consta in sustinerea finantarilor destinate implementarii proiectelor aferente IMM-urilor care isi localizeaza productia in mediul rural si urban mic, pentru incurajarea dezvoltarii afacerilor in aceste zone.

Avantajele programului:

 • Perioada de acordare a garantiei este de maximum 72 de luni pentru creditele de investitii si 36 de luni pentru liniile de credit pentru capital de lucru. Costurile cu dobanda sunt subventionate in procent de 100% pe o perioada de 24 luni de la data acordarii creditului.
 • In cazul In cazul finantarilor, NU platesti:
  • comision de administrare datorat FGCR si cel de risc datorat Ministerului Finantelor Publice pe intreaga perioada de valabilitate a garantiei. Acestea vor fi acoperite din ajutorul sub forma de grant, pe perioada duratei de valabilitate a Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor. Dupa incetarea schemei de ajutor de stat, sumele reprezentand comisionul de administrare si cel de risc, se achita de catre beneficiarii programului.
  • comision de rambursare anticipata a creditului;
  • alte comisioane pentru acordarea creditului.
 • Este inclusa si o componenta nerambursabila de maximum 10% din valoarea finantarii garantate.
 • Refinantarea creditelor de investitii si/sau a creditelor/liniilor de credit pentru finantarea capitalului de lucru ale beneficiarilor Programului, cu exceptia celor garantate in cadrul Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie - IMM INVEST ROMANIA, inclusiv in cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST.

Nota: In cazul creditelor acordate pentru refinantarea imprumuturilor pentru investitii/ capital de lucru, contractate anterior de catre beneficiar, valoarea nominala a garantiei aferente va fi cuprinsa in calculul valorii ajutorului de stat.

Cum ajuta Programul Rural Invest compania ta?

 

Principalele criterii de eligibilitate:

IMM-urile din sectorul agricol si care indeplinesc cumulativ:

 • Nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale in vigoare;
 • Sunt eligibile conform reglementarilor interne ale institutiei de credit;
 • Nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile;
 • Nu se afla in dificultate la ultimul exercitiu financiar incheiat3, respectiv la 31 decembrie 2019 in sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile pe piata interna in aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul de functionare al Uniunii Europene, cu modificarile si completarile ulterioare. Nu se afla in dificultate, cu exceptia microintreprinderilor si a intreprinderilor mici care se aflau in dificultate la data de 31 Dec. 2019 sub conditia ca impotriva lor nu a fost deschisa procedura insolventei conform legislatiei nationale si nu au beneficiat de ajutor de salvare/restructurare.
 • Nu se afla in litigiu, in calitate de parat, cu MF si/sau institutia de credit partenera;
 • Nu figureaza cu credite restante, inclusiv pentru finantarile tip leasing, la data solicitarii garantiei de stat sau daca inregistreaza restante, acestea sunt incadrate in categoriile A, B, C in baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumita in continuare C.R.C.
 • Nu se afla in interdictie de a emite cecuri la data aprobarii finantarii si nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin in ultimele 6 luni anterioare datei solicitarii garantiei de stat in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati, denumita in continuare C.I.P., cu exceptia incidentelor bancare majore cu privire la bilete la ordin si/sau cecuri executate, incepand cu data de 16 martie 2020, pe perioada starii de urgenta, starii de alerta si o luna dupa incetarea acestora;
 • Impotriva beneficiarului nu s-a deschis procedura insolventei, in temeiul legilor aplicabile;
 • Prezinta  institutiei de credit garantii colaterale, care, in cazul creditelor de investitii, impreuna cu garantia de stat si ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate din credit, acopera in proportie de 100% valoarea finantarii, proportional cu procentul de garantare. Pentru creditele/liniile de credit destinate finantarii capitalului de lucru se instituie ipoteca legala asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la institutia de credit finantatoare, proportional cu procentul de garantare. In cazul in care institutia de credit finantatoare considera necesar, pentru incadrarea beneficiarului in normele proprii de creditare, acesta poate solicita beneficiarului constituirea de garantii colaterale;
 • Nu inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care inregistreaza astfel de obligatii restante, beneficiarul se obliga sa le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordata in cadrul Programului. In cazul creditelor de investitii acordate in cadrul Programului, solicitantul nu trebuie sa inregistreze obligatii fiscale restante si alte creante bugetare administrate de organul fiscal central, la data solicitarii garantiei.
 • Suprafata de teren agricol aflata in proprietatea imprumutatului la momentul solicitarii creditului pentru achizitia de teren agricol, impreuna cu terenurile achizitionate din credit, nu depaseste 1.000 hectare, in cazul creditelor acordate pentru achizitia de teren agricol.

 

Cum te inscrii in program?

 

Vezi beneficiile

 

Beneficii

 • Capital de lucru 

  Valoarea maxima a creditelor poate fi de pana la 5 milioane lei;

 • Investitii

  Valoarea maxima a creditelor poate fi de pana la 10 milioane lei;