finantari pe termen scurt

Programul Garant Construct

Sustinem mediul antreprenorial din Romania prin programul Garant Construct

 • Valoarea maxima a creditelor acordate este de 15 milioane lei
 • Statul asigura pana la 90% din valoarea creditului

Descriere

Ce este programul Garant Construct?

Garant Construct consta in sustinerea finantarilor destinate implementarii proiectelor privind imbunatatirea eficientei energetice, investitii in domeniul energiei verzi şi aliniere la obiectivele de mediu implementate de IMM-uri din sectorul constructiilor şi unitati administrativ-teritoriale, prin doua componente:

 • Subprogramul de sustinere a proiectelor de investitii pentru IMM-urile din sectorul constructiilor;
 • Subprogramul de sustinere a proiectelor de investitii de scara mica pentru unitatile administrativ-teritoriale, care presupun finantarea unor activitati din sectorul constructiilor.

Avantajele programului:

 • Perioada de acordare a garantiei este de maximum 72 de luni. Costurile cu dobanda sunt subventionate in procent de 100% pana la 24 luni de la data acordarii creditului.
 • In cazul finantarilor noi, NU platesti:
  • comision de administrare datorat FNGCIMM si cel de risc datorat Ministerului Finantelor Publice pe intreaga perioada de valabilitate a garantiei;
   Acestea vor fi acoperite din ajutorul sub forma de grant, pe perioada duratei de valabilitate a Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor. Dupa incetarea schemei de ajutor de stat, sumele reprezentand comisionul de administrare si cel de risc, se achita de catre beneficiarii programului.;
  • comision de rambursare anticipata a creditului;
  • alte comisioane pentru acordarea creditului.
 • In cazul creditelor de investitii este inclusa si o componenta nerambursabila de maximum 10% din valoarea finantarii garantate.

Cum ajuta Programul Garant Construct compania ta?

Programul Garant Construct pentru compania ta

*In calculul valorii creditelor se va tine cont de maximul dintre cei 3 indicatori calculati conform situatiilor financiare, respectiv:

 • Valoarea cumulata maxima a creditelor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar in cadrul programului nu poate depasi 15.000.000 lei;
 • Creditele garantate in cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru:

   - refinantarea altor credite in derulare ale beneficiarului,

   - pentru implementarea proiectelor finantate din ajutoare de stat/fonduri europene.

Principalele criterii de eligibilitate:

IMM-urile din sectorul constructiilor si care indeplinesc cumulativ, la data solicitarii garantiei, urmatoarele criterii de eligibilitate:

 • Nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale in vigoare;
 • Nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile;
 • Nu  se aflau in dificultate la 31 decembrie 2019, in sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile pe piata interna in aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul de functionare al Uniunii Europene, cu modificarile si completarile ulterioare si nu se afla in dificultate nici la data solicitarii garantiei;
 • Nu se afla in litigiu, in calitate de parat, cu MF si/sau institutia de credit partenera;
 • Nu figureaza cu credite/finantari tip leasing restante mai mari de 60 de zile in baza de date a Centralei Riscului de Credit;
 • Nu se afla in interdictie de a emite cecuri la data aprobarii finantarii si nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin in ultimele 6 luni anterioare datei solicitarii garantiei de stat in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati;
 • Nu s-a deschis procedura insolventei, in temeiul legilor aplicabile;
 • Prezinta institutiei de credit garantii colaterale care, in cazul creditelor de investitii, impreuna cu garantia de stat si ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate din credit, acopera in proportie de cel putin 100% valoarea finantarii. Pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru pot fi incluse in structura de garantii aferente creditului ipoteca legala mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la institutia de credit, impreuna cu garantia de stat;
 • Sunt eligibile conform reglementarilor interne ale Bancii;

 • Nu inregistreaza obligatii fiscale restante. In cazul in care inregistreaza astfel de obligatii restante, beneficiarul se obliga se le achite din linia de credit pentru capitalul de lucru acordat in cadrul Programului, sau din surse proprii inainte de data solicitarii de garantare. In cazul creditelor de investitii acordate in cadrul Programului solicitantul nu trebuie sa inregistreze obligatii fiscale restante.

UAT-urile din sectorul constructiilor si care indeplinesc cumulativ, la data solicitarii garantiei, urmatoarele criterii de eligibilitate:

 • Nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale in vigoare;
 • Nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile;
 • Nu a fost deschisa procedura insolventei in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernuluinr.46/2013 privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativteritoriale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 35/2016;
 • Indeplineşte cumulativ urmatoarele criterii:
  • Are aprobata finantarea si are Hotararea Consiliului Local privind aprobarea contractarii creditului;
  • Nu inregistreaza credite restante la institutiile de credit;
  • Nu se afla in situatie de criza financiara sau insolventa la data solicitarii de acordare;
  • Prezinta Hotararea Consiliului Local privind contractarea imprumutului cu garantia FNGCIMM/FRC;
  • Prezinta Certificatul de atestare fiscala valabil la data acordarii garantiei FNGCIMM/FRC. In cazul in care UAT inregistreaza datorii, dar acestea au fost achitate pana la data solicitarii garantiei, se va prezenta dovada achitarii acestora.

Domenii de activitate eligibile pentru programul GARANT CONSTRUCT - vezi lista

Cum te inscrii in program?

 

Vezi beneficiile

 

Beneficii

 • Capital de lucru 

  Valoarea maxima a creditelor poate fi de pana la 5 milioane lei;

 • Investitii

  Valoarea maxima a creditelor poate fi de pana la 10 milioane lei;