finantari pe termen scurt

IMM Invest Romania

Ne alaturam programului IMM Invest pentru a sustine mediul antreprenorial din Romania:

 • valoarea maxima a creditelor acordate este de 10 milioane lei
 • Statul asigură până la 90% din valoarea creditului

Descriere

Ce este programul IMM Invest România?

IMM Invest este un program de sprijin al Guvernului Romaniei pentru IMM-uri, ce ofera finantari necesare afacerilor care se confrunta cu dificultati economice si deficit de lichiditati, ca efect al pandemiei de COVID-19, si care se adreseaza tuturor intreprinderilor mici si mijlocii reglementate prin Legea 346/2004.

Avantajele programului:

 • Perioada de acordare a garantiei este de maximum 72 de luni. Costurile cu dobanda sunt subventionate in procent de 100% până în 31.12.2020, cu posibilitatea de prelungire in cazul in care cresterea economica pentru anul 2021 va fi mai mica decat cea a anului 2020;
 • NU platesti comision de administrare si risc*, de rambursare anticipata sau alte comisioane pentru acordarea creditului.
  *Comisionul de administrare datorat FNCGIMM si comisionul de risc datorat Ministerului Finantelor Publice pe inteaga perioada de valabilitate a garantiei, vor fi acoperite din ajutorul sub forma de grant, pe perioada duratei de valabilitate a Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19. Dupa incetarea schemei de ajutor de stat sumele reprezentand comisionul de administrare si cel de risc se achita de catre beneficiarii programului.

Cum ajuta IMM Invest compania ta?

 • Valoarea cumulata maxima a creditelor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar in cadrul programuluinu nu poate depasi 10.000.000 lei;
 • Creditele garantate in cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru:

   - refinantarea altor credite in derulare ale beneficiarului,

   - pentru implementarea proiectelor finantate din ajutoare de stat/fonduri europene.

*In calculul valorii creditelor se va tine cont de maximul dintre cei 3 indicatori calculati conform situatiilor financiare, respectiv:

 

Principalele criterii de eligibilitate:

Sunt eligibilie IMM-urile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • nu se afla in dificultate;
 • nu se afla in litigiu, in calitate de parat, cu MFP si/sau Banca partenera;
 • nu figureaza cu credite restante, inclusiv pentru finantarile tip leasing, in ultimele 6 luni anterioare datei de 31.12.2019 sau daca inregistreaza restante, acestea sunt incadrate in categoriile A, B, C in baza de date a Centralei Riscului de Credit;
 • nu se afla in interdictie de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 si nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin in ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 in C.I.P.;
 • impotriva lui nu s-a deschis procedura insolventei, in temeiul legilor aplicabile;
 • prezinta bancii garantii colaterale care, in cazul creditelor de investitii, impreuna cu garantia de stat si ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate din credit, acopera in proportie de cel putin 100% valoarea finantarii. Pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru, pot fi incluse in structura de garantii aferente creditului ipoteca legala mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la institutia de credit, impreuna cu garantia de stat;
 • sunt eligibile conform reglementarilor interne ale bancii;

 • nu inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante bugetare. In cazul in care inregistreaza astfel de obligatii restante, beneficiarul se obliga sa le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordata in cadrul programului;;
 • depun un document scris prin care se angajeaza sa nu disponibilizeze personalul existent de la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta 42/2020 pana la 31 decembrie 2020. Intreprinderea poate organiza programul de lucru al salariatilor in functie de evolutia activitatii curente a acesteia.

Domenii excluse

 • Activitati de jocuri de noroc si pariuri;
 • Productia sau comercializarrea de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparatestupefiante si psihotrope;
 • Activitati de investigare si protectie.

Cum te inscrii in program?

 

Vezi beneficiile

 

Beneficii

 • Capital de lucru 

  Valoarea maxima a creditelor poate fi de pana la 5 milioane lei;

 • Investitii

  Valoarea maxima a creditelor poate fi de pana la 10 milioane lei;