Componenta Rural Invest

Componenta Rural Invest - Finantari pentru IMM-uri din sectorul agricol

Sustinem mediul antreprenorial din Romania prin Componenta RURAL INVEST

 • Valoarea maxima a creditelor acordate este de 10 milioane lei
 • Statul asigura pana la 90% din valoarea creditului

Descriere componenta Rural Invest - Finantari pentru IMM-uri din sectorul agricol

Ce este Rural Invest?

RURAL INVEST este o componenta a programului de garantare IMM INVEST PLUS care are ca obiectiv acordarea de facilitati de garantare de catre stat in mod transparent si nediscriminatoriu pentru creditele acordate beneficiarilor, pentru mentinerea, sustinerea si incurajarea dezvoltarii afacerilor din domeniile agriculturii, pescuitului, acvaculturii si sectorului alimentar.

Avantajele componentei Rural Invest:

 • Perioada de acordare a garantiei este de maximum 72 de luni. Costurile cu dobanda sunt subventionate in procent de 100% pana la 12 luni de la data acordarii creditului.
 • In cazul finantarilor noi, NU platesti:
  • comision de administrare datorat FGCR si cel de risc datorat Ministerului Finantelor Publice pe intreaga perioada de valabilitate a garantiei.
   Acestea vor fi acoperite din ajutorul sub forma de grant, pe perioada duratei de valabilitate a Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor.
  • comision de rambursare anticipata a creditului;
  • alte comisioane pentru acordarea creditului.

Cum ajuta componenta Rural Invest compania ta?

Cum ajuta Componenta Rural Invest compania ta

 • Valoarea cumulata maxima a creditelor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar in cadrul programului nu poate depasi 10.000.000 lei, respectiv 5.000.000 lei pentru beneficiarii din domeniul agriculturii primare, acvaculturii si pisciculturii.
 • Cuantumul maxim cumulat al finantarilor garantate de stat care pot fi acordate in cadrul acestei facilitati nu va depasi cea mai mare valoare dintre:

Componenta Rural Invest pentru compania ta

Principalele criterii de eligibilitate:

 • Se incadreaza in normele de creditare ale finantatorului si in normele de garantare ale F.G.C.R.
 • Nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finantarile tip leasing, la data solicitarii garantiei de stat sau, daca inregistreaza restante, acestea sunt incadrate in categoriile A, B, C in baza de date a Centralei Riscului de Credit.
 • Nu figureaza in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati cu interdictie de a emite cecuri si cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garantiei de stat.
 • Impotriva lor nu s-a deschis procedura insolventei.
 • Prezinta institutiei de credit garantii colaterale care, in cazul creditelor de investitii, impreuna cu garantia de stat si ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate din credit, acopera in proportie de cel putin 100% valoarea finantarii. In cazul creditelor de investitii, in situatia in care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achizitionate prin credit, se instituie ipoteci legale asupra altor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului si/sau a tertilor garanti, care sa acopere in proportie de 100% valoarea finantarii, proportional cu procentul de garantare. Pentru creditele de investitie, valoarea de piata a activelor aduse in garantie trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu valoarea finantata. Pentru creditele de investitii acordate pentru achizitia de soft-uri, beneficiarul prezinta si alte garantii colaterale (depozite colaterale) care, impreun cu garantia de stat, acopera in proportie de cel putin 100% valoarea finantarii. Pentru creditele de investitii acordate pentru achizitia de parti sociale sau actiuni, in completarea ipotecii legale mobiliare asupra partilor sociale / actiunilor, se instituie si ipoteci legale asupra unor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului si/sau a tertilor garanti, care impreuna cu garantia de stat, acopera in proportie de cel putin 100% valoarea finantarii. Pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru este inclusa in structura de garantii aferente creditului ipoteca legala mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la banca, impreuna cu garantia de stat.
 • La data acordarii garantiei, nu inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care inregistreaza astfel de obligatii restante, beneficiarul se obliga sa le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordata in cadrul Schemei. In cazul creditelor de investitii, beneficiarul trebuie sa faca dovada achitarii acestora inainte de solicitare de garantare.
 • Nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale in vigoare.
 • Nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile.
 • Administratorul nu are fapte inscrise in cazierul judiciar si cazierul fiscal, documente valabile la data solicitarii garantiei de stat.
 • Este afectat de criza in conformitate cu prevederile Comunicarii Comisiei Europene - Cadru Temporar de criza pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei nr. 2022/C 131 I/01. (Conform declaratiei pe propria raspundere, completata si semnata de beneficiarul finantarii).
 • Finantarea pentru acoperirea nevoilor de lichiditati reprezinta diferenta ce a ramas neacoperita cu finantare aferenta nevoilor de lichiditate acordate in baza Comunicarii Comisiei privind Cadrul temporar in materie de ajutor de stat in contextul pandemiei de COVID-19 pentru asigurarea nevoilor de lichiditati prin ajutoarele acordate in cadrul programelor IMM INVEST ROMANIA, inclusiv in cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST sau alte ajutoare acordate in temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate in baza Comunicarii Comisiei privind Cadrul temporar in materie de ajutor de stat in contextul pandemiei de COVID-19 (conform declaratiei pe propria raspundere, completata si semnata de beneficiarul finantarii).

Cheltuieli eligibile

Pentru componenta RURAL INVEST cheltuielile eligibile in cadrul Schemei sunt cele aferente beneficiarilor care isi desfasoara activitatea in domeniul agriculturii primare, pescuitului, acvaculturii si sectorului alimentar.

→ Credit de investitii

 • achizitie de echipamente/masini/utilaje/mijloace de transport/ alte mijloace fixe, etc inclusiv TVA;
 • achizitie de active necorporale aferente investitiei software/ licente programe/brevete, etc inclusiv TVA;
 • achizitie de spatiu de productie/servicii/comercial/ terenuri pentru constructie/ inclusiv TVA;
 • achizitie de parti sociale si actiuni;
 • constructie de spatii de productie/servicii/spatii comerciale;
 • cheltuieli de reparatii capitale, modernizari spatii de lucru/sedii/puncte de lucru;
 • alte cheltuieli aferente planului de investitie inclusiv TVA.

→ Credit/linie de credit pentru capital de lucru:

 • cheltuieli de aprovizionare /productie/desfacere;
 • cheltuieli de executare lucrari si/sau prestare servicii;
 • cheltuieli de constituire/prelucrare/valorificare stocuri;
 • cheltuieli de intretinere, reparatii curente spatii de lucru/sedii/puncte de lucru;
 • alte tipuri de cheltuieli necesare desfasurarii activitatii curente;
 • cheltuieli cu salarii si asimilate;
 • cheltuieli cu chirii/utilitati;
 • plata impozite/taxe/contributii/alte sume datorate bugetului general consolidat;
 • alte costuri de operare.

Nota: Creditele de investitii/creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru garantate in cadrul Componentei RURAL INVEST nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finantate din ajutoare de stat/fonduri europene sau refinantarea oricaror altor credite.

Cum te inscrii in componenta Rural Invest?

Cum te inscrii in Componenta Rural Invest

Vezi beneficiile

Beneficii componenta Rural Invest

 • Capital de lucru

  Valoarea maxima a creditelor poate fi de pana la 5 milioane lei.

 • Investitii

  Valoarea maxima a creditelor poate fi de pana la 10 milioane lei.