ce este componenta IMM PROD

Componenta IMM PROD

Sustinem mediul antreprenorial din Romania prin componenta IMM PROD.

 • Valoarea maxima a creditelor acordate este de 10 milioane lei
 • Statul asigura pana la 90% din valoarea creditului

Descriere componenta IMM PROD

Ce este componenta IMM PROD?

IMM PROD este o componenta a programului IMM INVEST PLUS care consta in asigurarea lichiditatilor si finantarea investitiilor realizate de catre intreprinderile mici si mijlocii, denumite in continuare IMM-uri, inclusiv start-up-uri, din zona urbana, pentru urmatoarele obiective:

 • incurajarea productiei autohtone de bunuri de larg consum, cresterea capacitatii de productie;
 • reconversia de la intermediere la productie;
 • digitalizarea activitatii;
 • alinierea/imbunatatirea standardelor de mediu, inclusiv imbunatatirea eficientei energetice in cadrul proceselor de productie.

Avantajele componentei IMM PROD

 • Perioada de acordare a garantiei este de maximum 72 de luni. Costurile cu dobanda sunt subventionate in procent de 100% pana la 12 luni de la data acordarii creditului.
 • In cazul finantarilor noi, NU platesti:
  • comision de administrare datorat FNGCIMM si cel de risc datorat Ministerului Finantelor Publice pe intreaga perioada de valabilitate a garantiei;
   Acestea vor fi acoperite din ajutorul sub forma de grant, pe perioada duratei de valabilitate a Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor.
  • comision de rambursare anticipata a creditului;
  • alte comisioane pentru acordarea creditului.

Cum ajuta componenta IMM PROD compania ta?

Detalii componenta IMM PROD pentru companii

 • Valoarea cumulata maxima a creditelor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar in cadrul programului nu poate depasi 10.000.000 lei.
 • Cuantumul maxim cumulat al finantarilor garantate de stat care pot fi acordate in cadrul acestei facilitati nu va depasi cea mai mare valoare dintre:

Componenta IMM PROD pentru IMM

Principalele criterii de eligibilitate:

Sunt eligibilie IMM-urile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • Se incadreaza in normele de creditare ale finantatorului si in normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M.
 • Nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finantarile tip leasing, la data solicitarii garantiei de stat sau, daca inregistreaza restante, acestea sunt incadrate in categoriile A, B, C in baza de date a Centralei Riscului de Credit.
 • Nu figureaza in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati cu interdictie de a emite cecuri si cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garantiei de stat.
 • Impotriva lor nu s-a deschis procedura insolventei.
 • Prezinta institutiei de credit garantii colaterale care, in cazul creditelor de investitii, impreuna cu garantia de stat si ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate din credit, acopera in proportie de cel putin 100% valoarea finantarii. Pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru pot fi incluse in structura de garantii aferente creditului ipoteca legala mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la institutia de credit, impreuna cu garantia de stat. Pentru creditele de investitii valoarea de piata a activelor aduse in garantie trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu valoarea finantarii.
 • La data acordarii garantiei, nu inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care inregistreaza astfel de obligatii restante, beneficiarul se obliga sa le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordata in cadrul Schemei. In cazul in care inregistreaza astfel de obligatii restante, in cazul creditelor de investitii, beneficiarul trebuie sa faca dovada achitarii acestora inainte de solicitare de garantare.
 • Nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale in vigoare.
 • Nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile.
 • Administratorul nu are cazier judiciar/fiscal.
 • Este afectat de criza in conformitate cu prevederile Comunicarii Comisiei Europene - Cadru Temporar de criza pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei nr. 2022/C 131 I/01. (Conform declaratiei pe propria raspundere, completata si semnata de beneficiarul finantarii).
 • Finantarea pentru acoperirea nevoilor de lichiditati reprezinta diferenta ce a ramas neacoperita cu finantare aferenta nevoilor de lichiditate acordate in baza Comunicarii Comisiei privind Cadrul temporar in materie de ajutor de stat in contextul pandemiei de COVID-19 pentru asigurarea nevoilor de lichiditati prin ajutoarele acordate in cadrul programelor IMM INVEST ROMANIA, inclusiv in cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST sau alte ajutoare acordate in temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate in baza Comunicarii Comisiei privind Cadrul temporar in materie de ajutor de stat in contextul pandemiei de COVID-19 (conform declaratiei pe propria raspundere, completata si semnata de beneficiarul finantarii).

Domenii de activitate eligibile pentru componenta IMM PROD - vezi lista

Cheltuieli eligibile

 • achizitia de echipamente si utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la productie sau demararea de activitati noi de productie;
 • achizitia, amenajarea de terenuri si achizitia/constructia de hale destinate productiei;
 • achizitia de echipamente, softuri, consultanta pentru transformarea digitala a IMM-urilor, inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activeaza si dezvolta proiecte in industria producatoare;
 • achizitia de echipamente in vederea alinierii la obiectivele de mediu care sa genereze eficienta energetica consumului propriu, panouri solare, statii de biogaz, statii de reciclare;
 • finantarea capitalului de lucru pentru stocuri materii prime, materiale si marfuri in cazul companiilor producatoare care deţin propriile lanţuri de distribuţie şi a altor cheltuieli de exploatare, pentru firmele care intenţionează să deschida/dezvolte/diversifice activitati de productie, inclusiv pentru internationalizare, ori sa faca reconversia de la intermediere la productie;
 • cheltuielile de refinantare a altor credite de investitii, cheltuielile destinate achizitiei de parti sociale si actiuni.

Cum te inscrii in componenta IMM PROD?

 

Vezi beneficiile

Beneficii componenta IMM PROD

 • Capital de lucru

  Valoarea maxima a creditelor poate fi de pana la 5 milioane lei.

 • Investitii

  Valoarea maxima a creditelor poate fi de pana la 10 milioane lei.