cofinantare proiecte europene

Cofinantare proiecte europene

Daca ai deja un proiect aprobat de catre Autoritatile de Management sau Organismele Intermediare, iti oferim cele mai bune solutii de finantare adaptate proiectului tau.

 • asistenta financiara
 • consiliere pentru crearea proiectelor

Descriere

 Beneficiarii Platformei Alpha:

 • IMM-uri;
 • Administratii Publice Locale;
 • Organizatii Non-Guvernamentale;
 • Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara;
 • Universitati.

Daca ai deja un proiect aprobat de catre Autoritatile de Management sau Organismele Intermediare, iti oferim cele mai bune solutii de finantare adaptate proiectului tau.

Proiectele pentru care oferim consultanta si asistenta financiara de specialitate:

 • Proiecte de dezvoltarea rurala si pescuit;
 • Proiecte pentru dezvoltarea sistemului de productie;
 • Proiecte pentru modernizarea si extinderea sistemelor de telecomunicatii;
 • Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati/ institute de cercetare-dezvoltare si intreprinderi;
 • Proiecte pentru dezvoltarea microintreprinderilor;
 • Proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare a intreprinderilor;
 • Proiecte de imbunatatire a eficientei energetice;
 • Proiecte de extindere si modernizare a retelelor de transport a energiei electrice, gazelor naturale si petrolului;
 • Proiectele grupurilor de producatori care au primit avizul de recunoastere preliminara eliberat de MAPDR;
 • Proiecte de dezvoltare a resurselor umane;
 • Proiecte de infrastructura majora de apa/canal, deseuri;
 • Proiecte care vizeaza polii de crestere economica.

Serviciile noastre:

 • Informatii actualizate legate de oportunitatile de finantare si de posibilitatea incadrarii corecte a ideii dumneavoastra de proiect;
 • Consiliere pentru crearea unui proiect eligibil;
 • Solutii pentru identificarea structurii optime de finantare, in functie de specificul fiecarui proiect.

Specialistii nostri vin in sprijinul:

 • Celor care detin cunostinte minime despre fondurile europene, oferindu-le informatiile de care au nevoie;
 • Celor care au o idee generala despre proiect, ajutandu-i sa o contureze intr-un proiect de succes;
 • Celor care au dosarele de proiect finalizate, dar nedepuse la Autoritatile de Management/Organismele Intermediare, oferindu-le, daca este cazul, scrisori de garantie bancara sau scrisori de confort;
 • Celor care au depus dosarele pentru analiza la Autoritatile de Management/Organismele Intermediare responsabile, ajutandu-i sa identifice cea mai potrivita solutie de finantare;
 • Celor care au dosarele de finantare aprobate, oferindu-le creditul necesar.

Despre fondurile europene:

Programe de finantare europeana 2014-2020 destinate mediului privat

Politica Agricola comuna – Programul national de dezvoltare rurala: alocare financiara FEADR pentru perioada 2014-2020 in valoare de 8,128 mld. euro

Prioritati:

 • Modernizarea si cresterea viabilitatii exploatatiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea catre piata si procesare a produselor agricole;
 • Incurajarea Intineririi generatiilor de agricultori prin sprijinirea instalarii tinerilor fermieri;
 • Dezvoltarea infrastructurii rurale de baza ca preconditie pentru atragerea investitiilor in zonele rurale si crearea de noi locuri de munca si implicit la dezvoltarea spatiului rural;
 • Incurajarea diversificarii economiei rurale prin promovarea crearii si dezvoltarii IMM-urilor in sectoarele nonagricole din mediul rural;
 • Incurajarea dezvoltarii locale plasate in responsabilitatea comunitatii prin intermediul abordarii;
 • LEADER - Competenta transversala a LEADER Imbunatateste competitivitatea, calitatea vietii si diversificarea economiei rurale, precum si combaterea saraciei si excluderii sociale;
 • Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram dedicat.

Masuri si actiuni eligibile a subprogramului agricol:

M4. (Art. 17) - Investitii in active fizice - Alocare FEADR: 2057,03 mil. Euro

Sub-masura 4.1 “Investitii in exploatatii agricole” - Alocare FEADR: 1017,97 mil. Euro

Descriere program:

Beneficiari:

 • Fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;
 • Cooperative (cooperativele agricole si societatile cooperative agricole), grupuri de producatori constituite in baza legislatiei nationale in vigoare, care deservesc interesele membrilor.

Actiuni eligibile:

 • Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluarii si respectarea standardelor;
 • Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacitati de stocare, conditionare, sortare, ambalare a productiei vegetale pentru cresterea valorii adaugate a produselor;
 • Investitii in scopul indeplinirii standardelor comunitare in cazul tinerilor fermieri in conformitate cu art. 17(5) care beneficiaza de o perioada de conformare, respectiv 24 de luni de la momentul instalarii si Investitii de conformare cu noile standarde in cazul modernizarii exploatatiilor agricole conform art. 17(6) care beneficiaza de o perioada de conformare de 12 luni de la data la care noul standard a devenit obligatoriu pentru exploatatie;
 • Infiintare si/sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si racordari.

M4. (Art. 17) - Investitii in active fizice - Sub-masura 4.1 “Investitii in exploatatii agricole”

Descriere program:

Actiuni eligibile:

 • Procesarea produselor agricole la nivel de ferma, precum si investitii in vederea comercializarii; investitiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar impreuna cu investitiile in modernizarea/ dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizeaza un lant alimentar integrat si adaugarea de plus valoare la nivel de ferma);
 • Infiintarea si/sau modernizarea instalatiilor pentru irigatii in cadrul fermei, cu conditia ca acestea sa reprezinte o componenta secundara intr-un proiect de investitii la nivel de ferma;
 • Producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile in cadrul fermei, ca si componenta in cadrul unui proiect de investitii;
 • Producerea de energie din surse regenerabile: solara, eoliana, cea produsa cu ajutorul pompelor de caldura, geotermala, din deseuri/produse secundare rezultate din propria activitate agricola, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;
 • Investitii necorporale: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor.

M4. (Art. 17) - Investitii in active fizice - Sub-masura 4.2 “Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole” Alocare FEADR: 469,04 mil. Euro

Descriere program:

Beneficiari:

 • Intreprinderi;
 • Cooperative (societati cooperative agricole, societati cooperative de valorificare, cooperative agricole), grupuri de producatori constituite in baza legislatiei nationale in vigoare, care deservesc interesele membrilor.

Actiuni eligibile:

 • Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea si dotarea unitatilor de procesare, inclusiv investitii de marketingul produselor (etichetare, ambalare);
 • Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea de retelele locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si capacitati de ambalare;
 • Investitii pentru imbunatatirea controlului intern al calitatii si respectarea standardelor si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana (standarde minime obligatorii legate de igiena, siguranta alimentelor);
 • Investitii pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile in cadrul unitatii procesatoare exclusiv pentru consumul propriu si investitii in eficienta energetica, ca operatiuni din cadrul unui proiect de investitii;
 • Investitii in procesarea produselor agricole;

Rata maxima a sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri si grupuri de producatori/ cooperative si 40% pentru alte intreprinderi si nu va depasi:

 • 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM;
 • 1.500.000 Euro/proiect pentru alte intreprinderi;
 • 2.500.000 Euro/proiect pentru investitiile care conduc la un la un lant alimentar integrat, forme asociative cooperative si grupuri de producatori.

M6. (Art. 19) - Dezvoltarea exploatatiilor si a Intreprinderilor - Alocare FEADR: 978,69 mil. Euro

Sub-masura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” - Alocare FEADR: 400,36 mil. Euro

Descriere program:

Beneficiari:

 • Tanarul fermier in conformitate cu definitia prevazuta la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instaleaza ca unic sef al exploatatiei agricole;
 • Persoana juridica - tanar fermier in sensul art. 2 din R(UE) nr.1305/2013 care se instaleaza impreuna cu alti tineri fermieri si care exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, beneficii si riscuri financiare in cadrul exploatatiei respective.

Actiuni eligibile:

 • Sprijinul se acorda in vederea facilitarii stabilirii tinarului fermier in baza Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capitalul de lucru si activitatile relevante pentru implementarea in bune conditii a PA aprobat pot fi eligibile indiferent de natura lor.

Sume si rate de sprijin aplicabile:

 • Cuantumul sprijinului este de pana la 50.000 Euro pe o perioada de maximum cinci ani acordat, pe baza unui plan de afaceri, in doua transe (75% la primirea deciziei de finantare si 25% in maximum 3 ani de la primirea deciziei de finantare).

Masuri si actiuni eligibile a subprogramului pomicol:

M4. (Art. 17) - Investitii in active fizice - Sub-masura 4.1.a „Investitii in exploatatii pomicole” Alocare FEADR: 260,00 mil. Euro

Descriere program:

Beneficiari:

 • Fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;
 • Grupuri de producatori si cooperative (societati cooperative agricole si cooperative agricole) care activeaza in sectorul pomicol, cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri.

M4. (Art. 17) - Investitii in active fizice - Sub-masura 4.2.a “Investitii in procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol” - Alocare FEADR: 40,00 mil Euro

Descriere program:

Beneficiari:

 • Intreprinderile micro, mici, mijlocii si mari, definite conform legislatiei nationale in vigoare;
 • Grupurile de producatori si cooperativele (societati cooperative agricole si de aprovizionare si cooperative agricole), cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri.

Actiuni eligibile:

 • Infiintarea, extinderea si modernizarea unitatilor ce colecteaza, conditioneaza si/ sau proceseaza materie prima provenita din sectorul pomicol;
 • Achizitionarea, inclusiv in leasing, de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul comercializarii produselor din fructe in cadrul lanturilor scurte;
 • Investitii in energie regenerabila pentru uz propriu si/ sau eficienta energetica, sisteme de economisire a apei si in tehnologii de eliminare a deseurilor in unitatea proprie;
 • Cheltuieli generate de imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru prelucrarea si comercializarea produselor agro-alimentare;
 • Cheltuieli cu activitati de marketing.

Politica de coeziune

Programul operational competitivitate

Investitii pentru departamentele de CD ale intreprinderilor

Imbunatatirea infrastructurilor de cercetare si inovare si a capacitatilor pentru a dezvolta excelenta in materie de CDI si promovarea centrelor de competenta in special a celor de interes European.

Descriere program:

Proiectele se concentreaza pe urmatoarele domenii tematice prioritare:

 • Specializare inteligenta
 • Bioeconomia
 • Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate
 • Energie, mediu si schimbari climatice
 • Eco-nano-tehnologii si materiale avansate
 • Sanatate, domeniu prioritar de interes national

Valoarea finantarii publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsa intre 4.500.000 lei si 90.000.000 lei. 

Valoarea finantarii publice nerambursabile pe proiect nu va depasi:

 • 22.500.000 lei in Municipiul Bucuresti;
 • 67.500.000 lei in regiunea Vest si judetul Ilfov;
 • 90.000.000 lei in celelalte regiuni ale Romaniei.

Valoarea totala a proiectului (costuri eligibile si neeligibile) nu poate depasi 225.000.000 lei (50 mil. Euro).

Procent de ajutor nerambursabil

Regiunea Intreprindere mare Intreprindere mijlocie Intreprindere mica
Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oletnia 50% 60% 70%
Vest si judetul Ilfov 35% 45% 55%
Municipiul Bucuresti pana la 31 decembrie 2017 15% 25% 35%
Municipiul Bucuresti in perioada 2018-2020 10% 20% 30%

Clustere de inovare

Descriere program:

 • Investitii pentru dezvoltarea de noi facilitati CD comune in clusterele de inovare si/sau modernizarea facilitatilor CD comune existente;
 • Activitati de inovare si clustere;
 • Activitati de exploatare pentru sprijinirea functionarii clusterelor.

Valoarea finantarii publice nerambursabile nu va depasi echivalentul in lei a 7.500.000 euro sau, in cazul in care proiectul contine activitati de inovare pentru cluster, echivalentul in lei a 5.000.000 euro.

Procent de ajutor nerambursabil

Tipul activitatii Regiunea Intensitatea maxima a asistentei financiare nerambursabile
Investitii in clustere de inovare Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oletnia 65%
Bucuresti-Ilfov 55%
Activitati de inovare (numai pentru IMM) Toate regiunile RO 50%
Activitati de exploatare in clustere de inovare Toate regiunile RO 50%

Dezvoltare software inovativ

Alocare financiara: 205.776.952 EUR

Descriere program:

Beneficiari: IMM sau consortii de intreprinderi care vor deveni membri ai unui cluster pe domeniul IT&C pot beneficia de fonduri nerambursabile intre 1.600.000 si 3.240.000 lei.

Actiuni eligibile:

 • Achizitionarea de echipamente IT&C;
 • Amenajare data center;
 • Achizitionarea de aplicatii software si/sau licente necesare pentru realizarea activitatilor de dezvoltare software;
 • Achizitii de servicii de dezvoltare de la terti;
 • Cheltuieli privind cercetarea de piata;
 • Cheltuieli de informare si publicitate;
 • Cheltuieli cu servicii de consultanta;
 • Cheltuieli pentru instruire / formare profesionala specifica;
 • Cheltuieli de auditare.

 

HORIZON 2020

Alocare financiara: 80.000.000.000 EUR

Valoare financiara nerambursabila:  maxim 2.500.000 EUR

Descriere program:

Actiuni eligibile:

 • Proiect tip 1: finantare de 70%, suma maxima 50.000 EUR pentru realizarea unui studio de fezabilitate pentru ideea inovativa;
 • Proiect tip 2: finantare de 70%, suma 500.000 – 2.500.000 EUR pentru realizarea unui proiect de cercetare-dezvoltare pentru crearea unui produs / serviciu inovativ.

Domenii de interes:

 • Tehnologiile informatiei si comunicatiilor;
 • Nanotehnologiile, biotehnologiilor;
 • Sanatate, schimbari demografice si bunastare;
 • Securitate alimentara, agricultura durabila, cercetare marina si maritime, bioeconomie;
 • Provocari energetice;
 • Mijloace de transport inteligente, ecologice si integrate;
 • Combaterea schimbarilor climatic, utilizarea eficienta a resurselor si a materiilor prime;
 • Protejarea libertatii si securitatii Europei si cetatenilor sai, societati innovative si reflexive.

Pentru mai multe informatii, te invitam sa ne trimiti propunerile tale de proiect la adresa de e-mail: fonduristructurale@alphabank.ro, iar in cel mai scurt timp vei primi raspuns si asistenta din partea unui expert, pentru accesarea fondurilor nerambursabile.

Vezi beneficiile

 

Beneficii

 • Monitorizare activa

  Monitorizare activa pe intreaga perioada de implementare;

 • Sprijin pentru refinantare

  Sprijin celor care in urma implementarii proiectului doresc refinantarea creditului actual.

Aplica prin formularul online