fonduri de investitii Alpha Bank

Fonduri de investitii

Fondurile de investitii acopera un spectru larg de clase de active si ofera o varietate de optiuni in vederea crearii propriului portofoliu investitional.

Dintre cele mai importante avantaje si beneficii, fondurile de investitii ofera:

  • diversificare 
  • lichiditate

Descriere fonduri de investitii

 Fondurile de investitii sunt organisme de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM) care ofera posibilitati de investitie colectiva in diverse instrumente ale pietelor financiar-bancare si de capital. Scopul lor este de a obtine castiguri mai mari decat cele inregistrate de indicii lor de referinta, intr-un orizont de timp mediu si lung, in conditiile asumarii unor riscuri de catre investitori. Fondurile de investitii investesc sumele atrase de la investitori (persoane fizice si juridice), in valori mobiliare precum: actiuni, obligatiuni si alte instrumente cu venit fix, instrumente ale pietei monetare, titluri de stat, fonduri de investitii, etc., avand ca obiectiv cresterea capitalului investit. Fondurile de investitii sunt instrumente investitionale potrivite pe termen mediu si lung. Daca un investitor isi mentine investitia in fonduri de investitii o perioada scurta de timp este posibil ca, datorita comisioanelor de rascumparare aplicabile si a fluctuatiilor zilnice de pret ale unitatii de fond, sa primeasca la momentul rascumpararii o suma mai mica decat investitia sa initiala.

Modalitatea de investire intr-un fond de investitii este achizitia unitatilor de fond (subscrierea). Valoarea unitatilor de fond se calculeaza zilnic si se publica aici si in presa, (Ziarul Financiar). Unitatile de fond pot fi oricand rascumparate in vederea convertirii lor in numerar, in valuta in care este denominat respectivul fond (EUR, USD, etc.). Castigurile sau pierderile provin din diferenta de pret obtinuta la returnarea unitatilor de fond (rascumparare) fata de suma platita la achizitia acestora (subscriere). 

Investeste in fonduri de investitii prin Alpha Bank

Alpha Bank Romania distribuie in prezent 3 fonduri de investitii administrate de Alpha Asset Management M.F.M.C., societatea de  administrare a investitiilor (SAI), membra a Grupului Alpha Bank

Alpha Asset Management M.F.M.C.

Alpha Asset Management M.F.M.C. ("Societatea Anonima de Administrare a Fondurilor de investitii"), membra a Grupului Alpha Bank cu sediul la Atena, este una dintre companiile de top din Grecia, activand in sectorul administrarii fondurilor de investitii si furnizarii de servicii de investitii, cu 30 ani de prezenta investitionala si inovatie in managementul activelor.

Alpha Asset Management M.F.M.C. ofera in mod constant randamente ridicate si isi recompenseaza investitorii pentru increderea in fondurile de investitii Alpha si in administrarea eficienta a portofoliului acestora prin alocarea activelor.

Deciziile de investitii

Alpha Asset Management M.F.M.C. ia decizii investitionale luand in considerare riscurile de durabilitate. Scopul integrarii riscurilor de durabilitate in procesul de decizie a investitiilor este de a identifica aparitia acestor riscuri in timp util pentru a lua masurile adecvate in vederea atenuarii impactului asupra investitiilor sau a portofoliului general al unui fond de investitii.

Responsabilitate

Alpha Asset Management M.F.M.C. recunoaste ca tematica ESG (Environmental, Social and Governance Policy = Politica de mediu, sociala si de guvernanta) poate avea un impact asupra rentabilitatii pe termen lung, ajustata la risc, a investitiilor si portofoliilor de investitii. Prin urmare, factorii ESG sunt luati in considerare alaturi de masurile si procesele financiare traditionale pentru a oferi o evaluare mai cuprinzatoare a riscurilor și oportunitatilor investitionale, ducand la decizii de investitii mai bine documentate si adaugand valoare portofoliilor clientilor, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2019 / 2088 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind dezvaluirile legate de durabilitate in sectorul serviciilor financiare („SFDR”).

Alpha Asset Management M.F.M.C. este semnatar al Principiilor ONU pentru investitii responsabile (PRI), angajata sa integreze informatiile de mediu, sociale si de guvernanta (ESG) in analiza investitiilor, procesele decizionale si practicile de proprietate activa.

Strategie

Cadrul Alpha Asset Management M.F.M.C. de a incorpora perspective de durabilitate in deciziile de investitii, proprietate activa si cultura de afaceri pentru crearea de valoare pe termen lung si o contributie pozitiva in societate este prezentat in „Politica de mediu, sociala si de guvernanta (ESG)”. Politica ESG reprezinta principiile directoare aplicate pentru a asigura incorporarea adecvata a riscurilor si oportunitatilor de durabilitate in procesul de gestionare a investitiilor. Alocarea capitalului este consolidata in cadrul tuturor claselor de active prin identificarea tematicilor materiale ESG care determina valoarea, si prin evaluarea si analiza performantei factorului ESG. Politica ESG se concentreaza pe factorii de mediu legati de emisiile de carbon, riscul climatic, eficienta resurselor, factorii sociali legati de gestionarea lantului de aprovizionare, drepturile omului, standardele in munca si sanatate & siguranta, precum si factorii de guvernanta legati de structura consiliului, remuneratia, independenta, drepturile actionarilor si divulgarea informatiilor. Cadrul companiei de administrare pentru investitii responsabile are ca scop consolidarea raspunderiii sale fiduciare, adaptarea la viitoarele cerinte de reglementare, imbunatatirea randamentelor si gestionarea mai buna a riscurilor.

Masura si modul in care se aplica abordarea investitionala durabila pot diferi in functie de tipul fondului de investitii, clasa de active, regiunea geografica si tipul de garantie. In consecinta, punerea in aplicare a abordarii investitiilor durabile se aplica individual pentru toate fondurile de investitii.

Alpha (LUX) Global Funds, noile fonduri de investitii, sunt Fonduri de Fonduri care ofera investitorilor expunere pe piete internationale si sunt inregistrate si supravegheate de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului Financiar din Luxemburg.

Cele 3 fonduri au profile investitionale diferite, si anume: Defensiv, Diversificat si Tematic.


Fondul de Fonduri Alpha (LUX) Global Defensive 

Obiectivul investitional al subfondului este de a asigura cresterea capitalului si a venitului pe termen mediu si lung, investind, in principal, in unitati sau actiuni ale OPCVM-urilor sau ale altor OPC-uri, oferind expunere la un portofoliu conservator cu alocare globala a activelor.

Pentru a-si atinge obiectivul, subfondul investeste in principal intr-un portofoliu diversificat de fonduri de investitii inclusiv ETF-uri, administrate de manageri internationali de top, care investesc in principal in: (a) obligațiuni denominate în euro, (b) instrumente ale pietei monetare si depozite, (c) actiuni europene.


Fondul de Fonduri Alpha (LUX) Global Balanced

Obiectivul investitional al subfondului este de a asigura cresterea capitalului si a venitului pe termen mediu și lung, investind, in principal, in unitati sau actiuni ale OPCVM-urilor sau altor OPC-uri, oferind expunere la un portofoliu moderat cu alocare globala a activelor.

Pentru a-si atinge obiectivul, subfondul investește intr-un portofoliu diversificat de fonduri de invesitii administrate de manageri internationali de top, care investesc, in principal in: (a) actiuni globale, (b) obligatiuni, (c) marfuri prin intermediul instrumentelor eligibile, (d) instrumente si depozite de pe piata monetara.


Fondul de Fonduri Alpha (LUX) Global Themes 

Obiectivul investitional al subfondului este de a asigura cresterea capitalului și a venitului pe termen lung investind, in principal, in unitati sau actiuni ale OPCVM-urilor sau ale altor OPC-uri, oferind expunere la acțiuni globale.

Pentru a-si atinge obiectivul, subfondul investeste intr-un portofoliu diversificat de fonduri de investitii de actiuni, inclusiv ETF-uri, administrate de manageri internationali de top, care investesc, in principal, in actiuni listate la bursele internationale, pe pietele dezvoltate si / sau pe pietele emergente, concentrandu-se in mod special pe actiunile companiilor care sunt expuse si se asteapta sa beneficieze de tendintele si tematicile structurale pe termen lung. Subfondul urmareste sa identifice oportunitati in domenii precum: schimbarile climatice, tehnologiile inovatoare, tendintele in evolutia consumatorilor si schimbarile demografice.

Fonduri de investitii domiciliate in Grecia

 

Informatii pentru investitori: Alpha Bank atentioneaza ca investitiile in instrumente financiare au asociate riscuri specifice, iar performantele anterioare ale instrumentelor financiare nu sunt indicatori pentru performantele viitoare. Cititi documentatia specifica fiecarui instrument financiar înainte de a investi.

Informatii generale pentru fondurile de investitii

Mai jos gasesti lista completa de informatii generale pentru Fondurile de investitii:

Mai multe informatii: