Programul Rural Invest

Programul Rural Invest - Finantari pentru IMM-uri din sectorul agricol

Sustinem mediul antreprenorial din Romania prin programul RURAL INVEST.

 • Valoarea maxima a creditelor acordate este de 10 milioane lei
 • Procentul de garantare este de maximum 90% din valoarea imprumutului

Descriere program: Ce este Rural Invest?

RURAL INVEST este un program guvernamental, componenta a schemei de garantare IMM INVEST PLUS, care are ca obiectiv acordarea de facilitati de garantare de catre stat in mod transparent si nediscriminatoriu pentru creditele acordate beneficiarilor, inclusiv start-up-uri, care isi desfasoara activitatea in domeniile agriculturii, pescuitului, acvaculturii si sectorului alimentar, precum si in domeniul comertului cu produse agricole, piscicole si produse alimentare.

Avantajele programului Rural Invest:

 • Perioada de acordare a garantiei este de maximum 72 de luni. Costurile cu dobanda sunt subventionate in procent de 100% pana la 12 luni de la data acordarii creditului.
 • In cazul finantarilor noi, NU platesti:
  • comision de administrare datorat FGCR si cel de risc datorat Ministerului Finantelor Publice pe intreaga perioada de valabilitate a garantiei.
   Acestea vor fi acoperite din ajutorul sub forma de grant, pe perioada duratei de valabilitate a Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor.
  • comision de rambursare anticipata a creditului;
  • alte comisioane pentru acordarea creditului.

Cum ajuta programul Rural Invest compania ta?

Capital de lucru

Beneficiari Garantie de stat Valoare credit* Perioada Dobanda
Microintreprinderi Maximum 90% 5.000.000 Lei Maximum 36 luni, fara posibilitate de prelungire ROBOR 3M + 1,9%
Intreprinderi mici
Intreprinderi mijlocii
Fermieri (persoane juridice care desfasoara activitati agricole), inclusiv asociatii agricole sau asociatii de fermieri

Investitii

Beneficiari Garantie de stat Valoare credit* Perioada Dobanda
Microintreprinderi Maximum 90% 10.000.000 Lei Maximum 72 luni, inclusiv 18 luni perioada de gratie ROBOR 3M + 1,9%
Intreprinderi mici
Intreprinderi mijlocii
Fermieri (persoane juridice care desfasoara activitati agricole), inclusiv asociatii agricole sau asociatii de fermieri

 

*Valoarea cumulata maxima a creditelor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar in cadrul programului nu poate depasi 10.000.000 lei, respectiv 5.000.000 lei pentru beneficiarii din domeniul agriculturii primare, acvaculturii si pisciculturii.

Cuantumul maxim cumulat al finantarilor garantate de stat care pot fi acordate in cadrul acestei facilitati nu va depasi cea mai mare valoare dintre:

1. 15% din cifra de afaceri anuala totala medie a beneficiarului din ultimele trei perioade contabile inchise, respectiv, ultimele trei perioade contabile inchise a venitului brut sau norma anuala de venit in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente, dupa caz, conform Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente.
In cazul intreprinderilor infiintate cu mai putin de 3 ani fata de data solicitarii garantiei, plafonul se calculeaza pe baza duratei de functionare a intreprinderii la momentul depunerii solicitarii de garantare.

2. 50% din cheltuielile cu energia din cele 12 luni anterioare celei in care se depune cererea de ajutor; in cazul intreprinderii nou infiintate care nu detine evidente integral pentru cele 12 luni anterioare celei in care se depunde cererea de ajutor, plafonul se calculeaza pe baza duratei de functionare a intreprinderii la momentul depunerii solicitarii de garantare.

3. In cazurile in care utilizarea limitelor prevazute la 1 sau 2 nu acopera necesarul de lichiditate, in urma justificarii fundamentate de potentialul beneficiar, cuantumul imprumutului poate fi stabilit astfel incat sa acopere nevoile de lichiditati de la momentul acordarii acestuia pentru urmatoarele 12 luni in cazul IMM-urilor si pentru urmatoarele 6 luni in cazul intreprinderilor mari, intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie.

Care sunt conditiile de eligibilitate?

 • Se incadreaza in normele de creditare ale finantatorului si in normele de garantare ale F.G.C.R.
 • Nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finantarile tip leasing, la data solicitarii garantiei de stat sau, daca inregistreaza restante, acestea sunt incadrate in categoriile A, B, C in baza de date a Centralei Riscului de Credit.
 • Nu figureaza in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati cu interdictie de a emite cecuri si cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garantiei de stat.
 • Impotriva lor nu s-a deschis procedura insolventei.
 • Prezinta institutiei de credit garantii colaterale care, in cazul creditelor de investitii, impreuna cu garantia de stat si ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate din credit, acopera in proportie de cel putin 100% valoarea finantarii. In cazul creditelor de investitii, in situatia in care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achizitionate prin credit, se instituie ipoteci legale asupra altor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului si/sau a tertilor garanti, care sa acopere in proportie de 100% valoarea finantarii, proportional cu procentul de garantare. Pentru creditele de investitie, valoarea de piata a activelor aduse in garantie trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu valoarea finantata. Pentru creditele de investitii acordate pentru achizitia de soft-uri, beneficiarul prezinta si alte garantii colaterale (depozite colaterale) care, impreun cu garantia de stat, acopera in proportie de cel putin 100% valoarea finantarii. Pentru creditele de investitii acordate pentru achizitia de parti sociale sau actiuni, in completarea ipotecii legale mobiliare asupra partilor sociale / actiunilor, se instituie si ipoteci legale asupra unor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului si/sau a tertilor garanti, care impreuna cu garantia de stat, acopera in proportie de cel putin 100% valoarea finantarii. Pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru este inclusa in structura de garantii aferente creditului ipoteca legala mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la banca, impreuna cu garantia de stat.
 • La data acordarii garantiei, nu inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care inregistreaza astfel de obligatii restante, beneficiarul se obliga sa le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordata in cadrul Schemei. In cazul creditelor de investitii, beneficiarul trebuie sa faca dovada achitarii acestora inainte de solicitare de garantare.
 • Nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale in vigoare.
 • Nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile.
 • Administratorul nu are fapte inscrise in cazierul judiciar si cazierul fiscal, documente valabile la data solicitarii garantiei de stat.
  In cazul administratorilor persoane fizice si/sau juridice nerezidente pe teritoriul Romaniei se prezinta o declaratie autentica pe propria raspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, dupa caz, din care sa rezulte ca nu a savarsit fapte si nu s-a aflat in situatii de natura celor care se inscriu in evidenta cazierului fiscal/judiciar, precum si ca nu sunt inregistrati fiscal in Romania.
 • Este afectat de criza in conformitate cu prevederile Comunicarii Comisiei Europene - Cadru Temporar de criza pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei nr. 2022/C 131 I/01. (Conform declaratiei pe propria raspundere, completata si semnata de beneficiarul finantarii).
 • Finantarea pentru acoperirea nevoilor de lichiditati reprezinta diferenta ce a ramas neacoperita cu finantare aferenta nevoilor de lichiditate acordate in baza Comunicarii Comisiei privind Cadrul temporar in materie de ajutor de stat in contextul pandemiei de COVID-19 pentru asigurarea nevoilor de lichiditati prin ajutoarele acordate in cadrul schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS, inclusiv in cadrul subprogramelor AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST sau alte ajutoare acordate in temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate in baza Comunicarii Comisiei privind Cadrul temporar in materie de ajutor de stat in contextul pandemiei de COVID-19 (conform declaratiei pe propria raspundere, completata si semnata de beneficiarul finantarii).

Cheltuieli eligibile

Pentru programul RURAL INVEST cheltuielile eligibile in cadrul Schemei sunt cele aferente beneficiarilor care isi desfasoara activitatea in domeniul agriculturii primare, pescuitului, acvaculturii si sectorului alimentar.

→ Credit de investitii

 • achizitie de echipamente/masini/utilaje/mijloace de transport/alte mijloace fixe, inclusiv TVA;
 • achizitie de active necorporale: software/licente programe/brevete, inclusiv TVA;
 • achizitie de spatiu de productie/servicii/comercial/depozitare/terenuri pentru constructie, inclusiv TVA;
 • achizitie de parti sociale si actiuni;
 • constructie de spatii de productie/servicii/spatii comerciale/depozitare, inclusiv TVA;
 • cheltuieli de reparatii capitale, modernizari spatii de lucru/sedii/puncte de lucru, inclusiv TVA;
 • alte cheltuieli aferente planului de investitie, inclusiv TVA.
 • active biologice productive, inclusiv TVA.

→ Credit/linie de credit pentru capital de lucru:

 • cheltuieli de aprovizionare/productie/desfacere;
 • cheltuieli de executare lucrari si/sau de prestare servicii;
 • cheltuieli de constituire/prelucrare/valorificare stocuri;
 • cheltuieli de intretinere, reparatii curente spatii de lucru/sedii/puncte de lucru;
 • alte tipuri de cheltuieli necesare desfasurarii activitatii curente;
 • cheltuieli cu salarii si asimilate pentru toate activitatile desfasurate de catre beneficiar;
 • cheltuieli cu chirii/utilitati;
 • impozite/taxe/contributii/alte sume datorate bugetului general consolidat a caror obligatie de plata este in sarcina beneficiarului pentru toate activitatile desfasurate de catre acesta;
 • alte costuri de operare;
 • active biologice de natura stocurilor si produse agricole, precum si cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor.

Nota: Creditele de investitii/creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru garantate in cadrul programului RURAL INVEST nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finantate din ajutoare de stat/fonduri europene sau refinantarea oricaror altor credite.

Cum te inscrii in programul Rural Invest?

1. Vii in oricare dintre sucursalele Alpha Bank si depui documentatia aferenta aplicarii in cadrul Programului Rural Invest pentru unul sau mai multe credite de investitii si/sau una sau mai multe linii de credit pentru capital de lucru.
2. Banca analizeaza cererea si transmite solicitarea de garantare impreuna cu setul de documente catre FGCR.
3. FGCR analizeaza si aproba garantia si transmite bancii contractul de garantare si acordul de finantare.
4. Banca instiinteaza clientul ca a fost aprobat creditul/nu a fost aprobat creditul.
5. In cazul in care a fost aprobat, banca pune la dispozitie creditul.
Vezi beneficiile

Beneficii program Rural Invest

 • Capital de lucru

  Valoarea maxima a creditelor poate fi de pana la 5 milioane lei.

 • Investitii

  Valoarea maxima a creditelor poate fi de pana la 10 milioane lei.