Programul Innovation

Programul Innovation

Sustinem mediul antreprenorial din Romania prin programul Innovation.

 • Valoarea maxima a creditelor acordate este de 10 milioane lei
 • Procentul de garantare este de maximum 90% din valoarea imprumutului

Descriere: Ce este programul Innovation?

Programul Innovation este un program guvernamental, componenta a schemei de garantare IMM INVEST PLUS, care consta in asigurarea lichiditatilor pentru desfasurarea activitatii curente si finantarea investitiilor realizate de catre IMM-uri, precum si incurajarea si stimularea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii cu capitalizare medie care detin o componenta de inovare, a celor care realizeaza inventii si inovatii, si a sustinerii activitatilor care promoveaza exportul IMM-urilor constand in activitati care sa conduca la stimularea exporturilor romanesti, respectiv la sustinerea tranzactiilor internationale si a investitiilor romanesti in strainatate, stimularea comertului online si a digitalizarii, retehnologizarea companiilor locale, brevete de inovare privind produse, strategii, mediu, digitalizare, si care activeaza in industria exportatoare nepoluanta.

Avantajele programului Innovation:

 • Perioada de acordare a garantiei este de maximum 72 de luni. Costurile cu dobanda sunt subventionate in procent de 100% pana la 12 luni de la data acordarii creditului.
 • In cazul finantarilor noi, NU platesti:
  • comision de administrare datorat Frc (Fondul Roman de Contragarantare) si cel de risc datorat Ministerului Finantelor Publice pe intreaga perioada de valabilitate a garantiei.
   Acestea vor fi acoperite din ajutorul sub forma de grant, pe perioada duratei de valabilitate a Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor.
  • comision de rambursare anticipata a creditului;
  • alte comisioane pentru acordarea creditului.

Cum ajuta programul Innovation compania ta?

Capital de lucru

Beneficiari Garantie de stat Valoare credit* Perioada Dobanda
Microintreprinderi Maximum 90% 5.000.000 Lei Maximum 36 luni fara posibilitate de prelungire ROBOR 3M + 2,5%
Intreprinderi mici
Intreprinderi mijlocii/
Intreprinderi mici cu
capitalizare de piata medie

Investitii

Beneficiari Garantie de stat Valoare credit* Perioada Dobanda
Microintreprinderi Maximum 90% 10.000.000 Lei Maximum 72 luni, inclusiv 18 luni perioada de gratie ROBOR 3M + 2,25%
Intreprinderi mici
Intreprinderi mijlocii/
Intreprinderi mici cu
capitalizare de piata medie

 

*Valoarea cumulata maxima a creditelor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar in cadrul programului nu poate depasi 10.000.000 lei.

Cuantumul maxim cumulat al finantarilor garantate de stat care pot fi acordate in cadrul acestei facilitati nu va depasi cea mai mare valoare dintre:

1. 15% din cifra de afaceri anuala totala medie a beneficiarului din ultimele trei perioade contabile inchise, respectiv, ultimele trei perioade contabile inchise a venitului brut sau norma anuala de venit in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente, dupa caz, conform Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente.
In cazul intreprinderilor infiintate cu mai putin de 3 ani fata de data solicitarii garantiei, plafonul se calculeaza pe baza duratei de functionare a intreprinderii la momentul depunerii solicitarii de garantare.

2. 50% din cheltuielile cu energia din cele 12 luni anterioare celei in care se depune cererea de ajutor; in cazul intreprinderii nou infiintate care nu detine evidente integral pentru cele 12 luni anterioare celei in care se depunde cererea de ajutor, plafonul se calculeaza pe baza duratei de functionare a intreprinderii la momentul depunerii solicitarii de garantare.

3. In cazurile in care utilizarea limitelor prevazute la 1 sau 2 nu acopera necesarul de lichiditate, in urma justificarii fundamentate de potentialul beneficiar, cuantumul imprumutului poate fi stabilit astfel incat sa acopere nevoile de lichiditati de la momentul acordarii acestuia pentru urmatoarele 12 luni in cazul IMM-urilor si pentru urmatoarele 6 luni in cazul intreprinderilor mari, intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie.

Care sunt conditiile de eligibilitate?

Sunt eligibilie IMM-urile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • Se incadreaza in normele de creditare ale finantatorului si in normele de garantare ale F.R.C., dupa caz.
 • Nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finantarile tip leasing, la data solicitarii garantiei de stat sau, daca inregistreaza restante, acestea sunt incadrate in categoriile A, B, C in baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumita in continuare C.R.C.
 • Nu figureaza in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati cu interdictie de a emite cecuri si cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garantiei de stat.
 • Impotriva lor nu s-a deschis procedura insolventei.
 • Prezinta institutiei de credit garantii colaterale care, in cazul creditelor de investitii, impreuna cu garantia de stat si ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate din credit, acopera in proportie de cel putin 100% valoarea finantarii. Pentru creditele de investitii acordate pentru achizitia de parti sociale sau actiuni, in completarea ipotecii legale mobiliare asupra partilor sociale, prezinta si alte garantii colaterale care, impreuna cu garantia de stat, acopera in proportie de cel putin 100% valoarea finantarii. Pentru creditele de investitii acordate pentru achizitia de soft-uri, beneficiarul prezinta si alte garantii colaterale (depozite colaterale) care, impreuna cu garantia de stat, acopera in proportie de cel putin 100% valoarea finantarii. Pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru poate fi inclusa in structura de garantii aferente creditului ipoteca legală mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la institutia de credit, impreuna cu garanţia de stat.
 • La data acordarii garantiei, nu inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care inregistreaza astfel de obligatii restante, beneficiarul se obliga sa le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordatai. In cazul creditelor de investitii, beneficiarul trebuie sa faca dovada achitarii acestora inainte de solicitare de garantare.
 • Nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale in vigoare.
 • Nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile.
 • Administratorul nu are fapte inscrise in cazierul judiciar si cazierul fiscal.
  In cazul administratorilor persoane fizice si/sau juridice nerezidente pe teritoriul Romaniei se prezinta o declaratie autentica pe propria raspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, dupa caz, din care sa rezulte ca nu a savarsit fapte si nu s-a aflat in situatii de natura celor care se inscriu in evidenta cazierului fiscal/judiciar, precum si ca nu sunt inregistrati fiscal in Romania.
 • Este afectat de criza in conformitate cu prevederile Comunicarii Comisiei Europene - Cadru Temporar de criza pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei nr. 2022/C 131 I/01. (Conform declaratiei pe propria raspundere, completata si semnata de beneficiarul finantarii).
 • Prezinta institutiei de credit garantii colaterale care, in cazul creditelor de investitii, impreuna cu garantia de stat si ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finanţate din credit, acopera in proportie de cel putin 100% valoarea finantarii. Pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru poate fi inclusa in structura de garantii aferente creditului ipoteca legala mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la institutia de credit, impreuna cu garantia de stat. Pentru creditele de investitii, valoarea de piata a activelor aduse in garantie trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu valoarea finantarii.

Cheltuieli eligibile

Sunt eligibile in cadrul programul INNOVATION urmatoarele categorii de cheltuieli:

 • cheltuieli ocazionate de participarea la targuri internationale de profil in vederea promovarii produselor companiei pe pietele internationale.
 • cheltuieli cu achizitionarea mijloacelor de transport aferente serviciilor de distributie pentru activitatea de export;
 • cheltuieli cu achizitionarea de brevete, licente, marci comerciale;
 • cheltuieli cu obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor;
 • cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente necesare pentru desfasurarea activitatii;
 • cheltuieli cu achizitionarea echipamentelor hardware TIC si dispozitive si echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere in functiune;
 • cheltuieli cu constructia, achizitia, amenajarea de hale pentru uz propriu, sedii sociale, puncte de lucru;
 • cheltuieli cu realizarea instrumentelor de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului;  solutii software cu rol de gestionare, evaluare si monitorizare: cheltuieli pentru achizitia unui website de prezentare a companiei, achizitia unui domeniu si gazduirea pe server; cheltuieli aferente achizitiilor de servicii de tip cloud si SaaS, respectiv Software as a Service, cheltuieli aferente achizitionarii serviciilor de gazduire, incluzand toate tipurile de servicii de gazduire, cu exceptia pachetelor de reseller, cheltuieli aferente achizitionarii de servicii pentru consolidarea securitatii cibernetice aplicabile pentru software/gazduire/retele, activitati de vanzari prospectare clienti, managementul lead-urilor, managementul portofoliului de clienti activi, managementul relatiei cu clientii prin solutii software de tip Customer Relationship Management - CRM; gestionarea problemelor trimise de clienti sisteme de ticketing activitatea financiara facturi, contabilitate, managementul documentelor contracte, oferte, documente specifice unei industrii analiza si gestionarea corecta a proceselor de business prin solutii software de tip Business Process Management – BPM; colectarea datelor specifice obiectivelor si profilului fiecarei companii/industrii activitati de comunicare interna si externa si de rapoarte;
 • cheltuieli cu plata salariilor si chiriilor pentru sediile in care isi desfasoara activitatea si alte tipuri de cheltuieli necesare desfasurarii activitatii curente;
 • cheltuieli legate de activitatea de inovare si inventie a intreprinderii.

Cum te inscrii in programul Innovation?

1. Te inregistrezi in aplicatia online disponibila pe website-ul www.imminvest.ro.
2. Completezi online datele de identificare, atasezi declaratia IMM in format pdf, bifezi optiunea pentru FRC.
3. Alege Alpha Bank si aplica pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investitii si/sau una sau mai multe linii de credit pentru capital de lucru.
4. FRC emite acordul de principiu privind eligibilitatea in cadrul programului, precum si numarul de inregistrare.
5. Banca primeste de la FRC acordul de principiu privind eligibilitatea in program.
6. Banca analizeaza cererea si transmite solicitarea de garantare impreuna cu setul de documente catre FRC.
7. FRC analizeaza si aproba garantia si transmite bancii contractul de garantare si acordul de finantare.
8. Banca instiinteaza clientul ca a fost aprobat creditul/nu a fost aprobat creditul.
9. In cazul in care a fost aprobat, banca pune la dispozitie creditul.

 

Vezi beneficiile

Beneficii program Innovation

 • Capital de lucru

  Valoarea maxima a creditelor poate fi de pana la 5 milioane lei.

 • Investitii

  Valoarea maxima a creditelor poate fi de pana la 10 milioane lei.