Ce este programul AGRO IMM Invest

Programul AGRO IMM Invest

Sustinem mediul antreprenorial din Romania prin programul AGRO IMM Invest.

 • Valoarea maxima a creditelor acordate este de 10 milioane lei
 • Procentul de garantare este de maximum 90% din valoarea imprumutului

Descriere program: Ce este AGRO IMM Invest?

AGRO IMM Invest este un program guvernamental, componenta a schemei de garantare IMM INVEST PLUS, care consta in sustinerea intreprinderilor mici si mijlocii, inclusiv start-up-uri, si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii si sectorului alimentar si are ca obiectiv acordarea de facilitati de garantare de catre stat pentru creditele acordate intreprinderilor mici si mijlocii si intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie.

Avantajele programului AGRO IMM Invest

 • Perioada de acordare a garantiei este de maximum 72 de luni. Costurile cu dobanda sunt subventionate in procent de 100% pana la 12 luni de la data acordarii creditului, pentru beneficiarii din industria alimentara.
 • In cazul finantarilor noi, NU platesti:
  • comision de administrare datorat FNGCIMM / FGCR si cel de risc datorat Ministerului Finantelor Publice pe intreaga perioada de valabilitate a garantiei;
   Acestea vor fi acoperite din ajutorul sub forma de grant, pe perioada duratei de valabilitate a Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor.
  • comision de rambursare anticipata a creditului;
  • alte comisioane pentru acordarea creditului.

Cum ajuta programul AGRO IMM Invest afacerea ta?

Capital de lucru

Beneficiari Garantie de stat Valoare credit* Perioada Dobanda
Microintreprinderi Maximum 90% 5.000.000 Lei Maximum 36 luni fara posibilitate de prelungire ROBOR 3M + 2,5%
Intreprinderi mici
Intreprinderi mijlocii/
Intreprinderi mici cu
capitalizare de piata medie

Investitii

Beneficiari Garantie de stat Valoare credit* Perioada Dobanda
Microintreprinderi Maximum 90% 10.000.000 Lei Maximum 72 luni, inclusiv 18 luni perioada de gratie ROBOR 3M + 2,0%
Intreprinderi mici
Intreprinderi mijlocii/
Intreprinderi mici cu
capitalizare de piata medie

 

*Valoarea cumulata maxima a creditelor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar in cadrul programului nu poate depasi 10.000.000 lei, respectiv 5.000.000 lei pentru beneficiarii din domeniul agriculturii primare, acvaculturii si pisciculturii.

Cuantumul maxim cumulat al finantarilor garantate de stat care pot fi acordate in cadrul acestei facilitati nu va depasi cea mai mare valoare dintre:

1. 15% din cifra de afaceri anuala totala medie a beneficiarului din ultimele trei perioade contabile inchise, respectiv, ultimele trei perioade contabile inchise a venitului brut sau norma anuala de venit in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente, dupa caz, conform Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente.
In cazul intreprinderilor infiintate cu mai putin de 3 ani fata de data solicitarii garantiei, plafonul se calculeaza pe baza duratei de functionare a intreprinderii la momentul depunerii solicitarii de garantare.

2. 50% din cheltuielile cu energia din cele 12 luni anterioare celei in care se depune cererea de ajutor; in cazul intreprinderii nou infiintate care nu detine evidente integral pentru cele 12 luni anterioare celei in care se depunde cererea de ajutor, plafonul se calculeaza pe baza duratei de functionare a intreprinderii la momentul depunerii solicitarii de garantare.

3. In cazurile in care utilizarea limitelor prevazute la 1 sau 2 nu acopera necesarul de lichiditate, in urma justificarii fundamentate de potentialul beneficiar, cuantumul imprumutului poate fi stabilit astfel incat sa acopere nevoile de lichiditati de la momentul acordarii acestuia pentru urmatoarele 12 luni in cazul IMM-urilor si pentru urmatoarele 6 luni in cazul intreprinderilor mari, intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie.

Care sunt conditiile de eligibilitate?

Sunt eligibilie IMM-urile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • Se incadreaza in normele de creditare ale finantatorului si in normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M. / FGCR
 • Nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finantarile tip leasing, la data solicitarii garantiei de stat sau, daca inregistreaza restante, acestea sunt incadrate in categoriile A, B, C in baza de date a Centralei Riscului de Credit.
 • Nu figureaza in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati cu interdictie de a emite cecuri si cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garantiei de stat.
 • Impotriva lor nu s-a deschis procedura insolventei.
 • Prezinta institutiei de credit garantii colaterale care, in cazul creditelor de investitii, impreuna cu garantia de stat si ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate din credit, acopera in proportie de cel putin 100% valoarea finantarii. Pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru pot fi incluse in structura de garantii aferente creditului ipoteca legala mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la institutia de credit, impreuna cu garantia de stat. Pentru creditele de investitii valoarea de piata a activelor aduse in garantie trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu valoarea finantarii.
 • La data acordarii garantiei, nu inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care inregistreaza astfel de obligatii restante, beneficiarul se obliga sa le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordata in cadrul Schemei. In cazul in care inregistreaza astfel de obligatii restante, in cazul creditelor de investitii, beneficiarul trebuie sa faca dovada achitarii acestora inainte de solicitare de garantare.
 • Nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale in vigoare.
 • Nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile.
 • Administratorul nu are cazier judiciar/fiscal.
  In cazul administratorilor persoane fizice si/sau juridice nerezidente pe teritoriul Romaniei se prezinta o declaratie autentica pe propria raspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, dupa caz, din care sa rezulte ca nu a savarsit fapte si nu s-a aflat in situatii de natura celor care se inscriu in evidenta cazierului fiscal/judiciar, precum si ca nu sunt inregistrati fiscal in Romania.
 • Este afectat de criza in conformitate cu prevederile Comunicarii Comisiei Europene - Cadru Temporar de criza pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei nr. 2022/C 131 I/01. (Conform declaratiei pe propria raspundere, completata si semnata de beneficiarul finantarii).
 • Finantarea pentru acoperirea nevoilor de lichiditati reprezinta diferenta ce a ramas neacoperita cu finantare aferenta nevoilor de lichiditate acordate in baza Comunicarii Comisiei privind Cadrul temporar in materie de ajutor de stat in contextul pandemiei de COVID-19 pentru asigurarea nevoilor de lichiditati prin ajutoarele acordate in cadrul schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS, inclusiv in cadrul subprogramelor AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST sau alte ajutoare acordate in temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate in baza Comunicarii Comisiei privind Cadrul temporar in materie de ajutor de stat in contextul pandemiei de COVID-19 (conform declaratiei pe propria raspundere, completata si semnata de beneficiarul finantarii).

Cheltuieli eligibile

Pentru programul AGRO IMM INVEST cheltuielile eligibile in cadrul Schemei sunt cele aferente beneficiarilor care isi desfasoara activitatea in domeniul agriculturii primare, pescuitului, acvaculturii si sectorului alimentar.

→ Investitii:

 • achizitie de echipamente/masini/utilaje/mijloace de transport/alte mijloace fixe etc. inclusiv TVA;
 • achizitie de active necorporale aferente investitiei software/licente programe/brevete etc. - inclusiv TVA;
 • achizitie de spatiu productie/servicii/comercial/terenuri pentru constructie/agricultura inclusiv TVA;
 • constructie de spatii productie/servicii/spatii comerciale;
 • cheltuieli de reparatii capitale, modernizari spatii de lucru/sedii/puncte de lucru;
 • alte cheltuieli aferente planului de investitie - inclusiv TVA.

→ Creditele/liniile de credit pentru capital de lucru:

 • cheltuieli de aprovizionare/productie/desfacere;
 • cheltuieli de executare lucrari si/sau prestare servicii;
 • cheltuieli de constituire/prelucrare/valorificare stocuri;
 • cheltuieli de intretinere, reparatii curente spatii de lucru/sedii/puncte de lucru;
 • alte tipuri de cheltuieli necesare desfasurarii activitatii curente;
 • cheltuieli cu salarii si asimilate;
 • cheltuieli cu chirii/utilitati;
 • plata impozite/taxe/contributii/alte sume datorate bugetului general consolidat;
 • alte costuri de operare.

→ Cheltuielile de refinantare a altor credite de investitii, cheltuielile destinate achizitiei de parti sociale si actiuni.

Cum te inscrii in programul AGRO IMM Invest?

1. Te inregistrezi in aplicatia online disponibila pe website-ul www.imminvest.ro.
2. Completezi online datele de identificare, atasezi declaratia IMM in format pdf, bifezi optiunea pentru FNGCIMM/FGCR.
3. Alege Alpha Bank si aplica pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investitii si/sau una sau mai multe linii de credit pentru capital de lucru.
4. FNGCIMM/FGCR emite acordul de principiu privind eligibilitatea in cadrul programului, precum si numarul de inregistrare.
5. Banca primeste de la FNGCIMM/FGCR acordul de principiu privind eligibilitatea in program.
6. Banca analizeaza cererea si transmite solicitarea de garantare impreuna cu setul de documente catre FNGCIMM/FGCR.
7. FNGCIMM/FGCR analizeaza si aproba garantia si transmite bancii contractul de garantare si acordul de finantare.
8. Banca instiinteaza clientul ca a fost aprobat creditul/nu a fost aprobat creditul.
9. In cazul in care a fost aprobat, banca pune la dispozitie creditul.

 

Vezi beneficiile

Beneficii program AGRO IMM Invest

 • Capital de lucru

  Valoarea maxima a creditelor poate fi de pana la 5 milioane lei.

 • Investitii

  Valoarea maxima a creditelor poate fi de pana la 10 milioane lei.