Programul IMM PROD

Programul IMM PROD

Sustinem mediul antreprenorial din Romania prin programul IMM PROD.

 • Valoarea maxima a creditelor acordate este de 10 milioane lei
 • Statul asigura pana la 90% din valoarea creditului

Descrierea programului IMM PROD

Ce este programul IMM PROD?

IMM PROD consta in asigurarea lichiditatilor pentru desfasurarea activitatii curente si finantarea investitiilor realizate de catre IMM – uri, inclusiv startup-uri, din zona urbana, în vederea realizarii urmatoarelor obiective specifice:

 • incurajarea productiei autohtone de bunuri de larg consum, cresterea capacitatii de productie;
 • reconversia de la intermediere la productie;
 • digitalizarea activitatii;
 • alinierea/imbunatatirea standardelor de mediu, inclusiv imbunatatirea
 • eficientei energetice in cadrul proceselor de productie.

Avantajele programului IMM PROD:

 • Perioada de acordare a garantiei este de maximum 72 de luni. Costurile cu dobanda sunt subventionate in procent de 100% pana la 24 luni de la data acordării creditului (data primei utilizări a creditului).
 • In cazul finantarilor noi, NU platesti:
  • comision de administrare datorat FNGCIMM si cel de risc datorat Ministerului Finantelor Publice pe intreaga perioada de valabilitate a garantiei;
   Acestea vor fi acoperite din ajutorul sub forma de grant, pe perioada duratei de valabilitate a Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor. Dupa incetarea schemei de ajutor de stat, sumele reprezentand comisionul de administrare si cel de risc, se achita de catre beneficiarii programului.;
  • comision de rambursare anticipata a creditului;
  • alte comisioane pentru acordarea creditului.
 • In cazul creditelor de investitii este inclusa si o componenta nerambursabila de maximum 10% din valoarea finantarii garantate.

Cum ajuta IMM PROD compania ta?

*In calculul valorii creditelor se va tine cont de maximul dintre cei 3 indicatori calculati conform situatiilor financiare, respectiv:

 • Valoarea cumulata maxima a creditelor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar in cadrul programului nu poate depasi 10.000.000 lei;
 • Creditele garantate in cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru:

   - refinantarea altor credite in derulare ale beneficiarului,

   - pentru implementarea proiectelor finantate din ajutoare de stat/fonduri europene.

Principalele criterii de eligibilitate:

Sunt eligibilie IMM-urile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • sunt IMM-uri care au sediul principal si/sau secundar in zona urbana;
 • nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul  in care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale in vigoare;
 • nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile;
 • nu  se aflau in dificultate la 31 decembrie 2019, in sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile pe piata interna in aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul de functionare al Uniunii Europene, cu modificarile si completarile ulterioare si nu se afla in dificultate nici la data solicitarii garantiei;
 • nu se afla in litigiu, in calitate de parat, cu MFP si/sau Banca partenera;
 • nu figureaza cu credite restante, inclusiv pentru finantarile tip leasing, la datap solicitarii garantiei de stat sau daca inregistreaza restante, acestea sunt incadrate in categoriile A, B, C in baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumita in continuare C.R.C.;
 •  nu se afla in interdictie de a emite cecuri la data aprobarii finantarii si nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin in ultimele 6 luni anterioare datei solicitarii garantiei de stat in baza de date a entralei Incidentelor de Plati, denumita in continuare C.I.P.;
 • impotriva lui nu s-a deschis procedura insolventei, in temeiul legilor aplicabile;
 • prezinta bancii garantii colaterale care, in cazul creditelor de investitii, impreuna cu garantia de stat si ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate din credit, acopera in proportie de cel putin 100% valoarea finantarii. Pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru, pot fi incluse in structura de garantii aferente creditului ipoteca legala mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la institutia de credit, impreuna cu garantia de stat;
 • sunt eligibile conform reglementarilor interne ale bancii;

 • nu inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care inregistreaza astfel de obligatii restante, beneficiarul se obliga sa le achite din linia de credit pentru capitalul de lucru acordata in cadrul Programului, sau din surse propria inainte de data solicitarii de garantare.. In cazul creditelor de investitii acordate in cadrul Programului solicitantul nu trebuie sa inregistreze obligatii fiscale restante si alte creante bugetare administrate de organul fiscal central.

Domenii de activitate eligibile pentru programul IMM PROD - vezi lista

Cum te inscrii in program?

 

Vezi beneficiile

Beneficiile Programului IMM PROD

 • Capital de lucru 

  Valoarea maxima a creditelor poate fi de pana la 5 milioane lei.

 • Investitii

  Valoarea maxima a creditelor poate fi de pana la 10 milioane lei.