Garantarea depozitelor bancare 2023

 

ALPHA BANK ROMANIA S.A. (denumita si Banca) este participanta la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (denumit in continuare Fondul). Fondul reprezinta schema de garantare a depozitelor, oficial recunoscuta in Romania si are ca scop principal garantarea depozitelor constituite de persoanele fizice sau juridice la institutiile de credit participante, cat si efectuarea platii compensaftiilor catre deponentii garantati, conform conditiilor si limitelor prevazute de Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor ai Fondul de garantare a depozitelor bancare.

 

Depozitele detinute de persoanele fizice sau juridice sunt garantate legal de catre Fond in limita plafonului de acoperire de 100.000 de euro, in echivalent lei, per deponent / per institutie de credit.

Mai multe detalii privind garantarea depozitelor se regasesc in Anexa - INFORMATII DE BAZA REFERITOARE LA PROTECTIA DEPOZITELOR, cu exceptia depozitelor excluse de la garantare, ce sunt mentionate in LISTA DEPOZITELOR EXCLUSE DE LA GARANTARE, ambele documente fiind atasate mai jos. 

 

  Informatii de baza referitoare la protectia depozitelor   
 Basic information regarding the deposits protection     
Lista depozitelor excluse de la garantare
List of deposits excluded from coverage

 

In cazul deponentilor persoane fizice, sunt acoperite peste acest plafon, pentru o perioada de 12 luni, pe baza documentelor justificative, depozitele ce rezulta din:

  • tranzactii imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinatie locativa;
  • evenimentul pensionarii, disponibilizarii, casatoriei, divortului, din situatia de invaliditate sau deces al deponentului;
  • incasarea unor indemnizatii de asigurare sau a unor compensatii pentru daune rezultate din infractiuni sau pentru condamnari pe nedrept.

 

In cazul in care depozitele devin indisponibile, Fondul va asigura plata compensatiilor in limita plafonului de acoperire. Prin compensatie, se intelege suma pe care Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare  o va plati fiecarui deponent garantat pentru depozitele indisponibile, indiferent de numarul acestora, in limita plafonului de garantare si in conditiile prevazute de Lege.

Mai multe detalii privind modul de calcul al compensatiei, moneda de plata si termenul de punere la dispozitie a sumelor cuvenite, inclusiv prescriptia dreptului de a primi compensatia, se regasesc in Anexa - INFORMATII DE BAZA REFERITOARE LA PROTECTIA DEPOZITELOR. In aceeasi Anexa sunt mentionate, de asemenea, datele de contact ale Bancii si ale Fondului.

 

Mai multe detalii despre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FDGB) poti gasi la adresa www.fgdb.ro.